Detail projektu

CARE-W

Období řešení: 08.02.2000 — 08.02.2004

Označení

CARE-W

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (14.05.2002 - 01.02.2001)

Zdroje financování

Evropská unie - 5. rámcový program

- plně financující (2001-02-01 - nezadáno)
Evropská unie - 5. rámcový program

- plně financující (2001-02-01 - nezadáno)

Výsledky

VRBKOVÁ, P. Ztráty vody a způsoby jejich vykazování. In 4. Odborná konference doktorského studia. VUT v Brně, FAST: VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, Brno, 2002. s. 83 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., VRBKOVÁ, P., VIŠČOR, P. Testing of CARE-W in Brno water distribution network. 2004. p. 1-8.
Detail

TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva a obcí. STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika: STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-227-1793-2.
Detail

RACLAVSKÝ, J. Navrhování řízených vodorovných vrtů (HDD). In Sborník - 7. konference o bezvýkopových technologiích. Praha: CzSTT, 2002. s. 78 ( s.)
Detail

RACLAVSKÝ, J. Technické problémy zatahování PE potrubí. In Plasty v rozvodech plynu. Praha: Gas s.r.o. a Medium s.r.o., 2002. s. 43 ( s.)
Detail

TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P. Infrastructure leakage index and other indicators as leakage assessment - the Czech experience. In Conference Proceedings "Leakage Management" International IWA Conference. Lemesos, Cyprus: Water Board of Lemesos, Lemesos, Cyprus, 2002. p. 46 ( p.)ISBN: 9963-8759-0-4.
Detail

VRBKOVÁ, P. Analýza poruch vodovodních sítí pro dlouhodobé plánování rekonstrukcí. In 5. odborná konference doktorského studia Díl - 7. vodní hospodářství a vodní stavby. Brno: CERM, s.r.o. Akademické nakladatelství, 2003. s. 123 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

TUHOVČÁK, L.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J. Expert system as Support of the Make Decision Process for Rehabilitation of Water Mains. In IV. International Conference Water Supply and Water Quality. 2000. Krakow, Polsko: Polish Association of Sanitary Engineers & Technicians - PZITS, 2000. p. 123-131.
Detail

KUČERA, T., TUHOVČÁK, L. Krátkodobé plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In 5. odborná konference doktorského studia Díl 7 - vodní hospodářství a vodní stavby. VUT v Brně, FAST, Brno: VUT v Brně, FAST, Brno, 2003. s. 87 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

LE GAUFFRE, P.; LAFFRÉCHINE, K.; BAUR, R.; SCHIATTI, M.; TUHOVČÁK, L. Decision support for the prioritisation of water network rehabilitation projects , Data needs and data availability. In Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management. Nizozemí: Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, 2003. p. 263 ( p.)ISBN: 90-5809-574-6.
Detail

SEAGROV, S.; BAPTISTA, J.; CONROY, P.; EISENBEIS, P.; DE FEDERICO, V.; HERZ, R.; LE GAUFFRE, P.; MAZZACANE, S.; ROSTUM, J.; SCHILLING, W.; TUHOVČÁK, L. Computer aided rehabilitation of water networks. In Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management. Nizozemí: Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, 2003. p. 279 ( p.)ISBN: 90-5809-560-6.
Detail

TUHOVČÁK, L.; VRBKOVÁ, P. Failures analysis for water distribution networks long-term rehabilitation planning. In Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management. Nizozemí: Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, 2003. p. 307 ( p.)ISBN: 90-5809-560-6.
Detail

TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J.; VIŠČOR, P.; BERÁNEK, J. Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. s. 166 ( s.)ISBN: 80-86020-29-0.
Detail

TUHOVČÁK, L., ŘEHÁKOVÁ, B., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P., VRBKOVÁ, P., BERÁNEK, J., RACLAVSKÝ, J. CARE -W Computer Aided REhabilitation of Water Networks. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2001. p. 35 ( p.)ISBN: 80-01-02510-1.
Detail

TUHOVČÁK, L., ŘEHÁKOVÁ, B., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P., VRBKOVÁ, P., BERÁNEK, J., RACLAVSKÝ, J. Projekt CARE-W. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001. s. 46 ( s.)ISBN: 80-214-2033-2.
Detail

RACLAVSKÝ, J., TUHOVČÁK, L., BERÁNEK, J., VRBKOVÁ, P., ŘEHÁKOVÁ, B. Báze znalostí - metody sanace vodovodních řadů. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, FAST, VST, 2001. s. 53 ( s.)ISBN: 80-214-2033-2.
Detail

TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí. Bratislava, Slovenská republika: STU v Bratislavě, KZI, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-227-1793-2.
Detail

BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Maloprofilová kanalizace. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí. Bratislava, Slovenská republika: STU v Bratislavě, KZI, 2002. s. 136 ( s.)ISBN: 80-227-1793-2.
Detail

TUHOVČÁK, L.; DVOŘÁK, P.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P. SUPSYS - the Support Tool for the Rehabilitation of Water Mains Planning. In IWA 2nd World Water Congress Efficient Water Management - Making it Happen. Berlín, Německo: IWA, 2001. p. 35 ( p.)
Detail

TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; VIŠČOR, P.; RACLAVSKÝ, J.; BERÁNEK, J. SUPSYS podpůrný prostředek pro plánování rekonstrukcí vodovodních řadů. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 41-47. ISBN: 80-214-1752-8.
Detail

VIŠČOR, P.; TUHOVČÁK, L.; DVOŘÁK, P. Analýza spolehlivosti vodovodní sítě analytický modul SUPSYS. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 48 ( s.)ISBN: 80-214-1752-8.
Detail

DVOŘÁK, P.; TUHOVČÁK, L. Multikriteriální hodnocení vodovodních řadů pro potřeby plánování jejich rekonstrukce. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 60-64. ISBN: 80-214-1752-8.
Detail

TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P., RACLAVSKÝ, J. Expertní systémy pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí - projekt CARE-W. In Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 95 ( s.)ISBN: 80-7204-301-3.
Detail

RUČKA, J., VIŠČOR, P. Testování prototypu Care-W na brněnské vodovodní síti. In Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 113 ( s.)ISBN: 80-7204-301-3.
Detail

VRBKOVÁ, P., KUČERA, T., BERÁNEK, J. Moduly CARE-W pro dlouhodobé a roční plány rekonstrukcí. In Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 103 ( s.)ISBN: 80-7204-301-3.
Detail

TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., RUČKA, J., KUČERA, T. Projekt CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In 8. konference o bezvýkopových technologiích. Praha, Česká republika: CzSTT, 2003. s. 7 ( s.)
Detail

KUČERA, T., VIŠČOR, P. Multi criteria decision support for annual rehabilitation plans. In The paper deals with the multi-criteria optimisation for annual rehabilitation planning (ARP) of water networks. Drážďany, SRN: Technická univerzita Drážďany, 2003. p. 95 ( p.)ISBN: 3-86005-403-1.
Detail

VRBKOVÁ, P. DATA PROCESSING FOR WATER NETWORKS. In Rehabilitation Management of Urban Infrastructure Networks, Proceedings of the 17th European Junior Scientist Workshop. Drážďany, SRN: Technická univerzita Drážďany, 2003. p. 21 ( p.)ISBN: 3-86005-403-1.
Detail

TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Krátkodobé a střednědobé plánování rekonstrukcí vodovodních řadů. In Odborná vedecká konferencia "AQUA 2002". Trenčín, Slovenská republika: STU Bratislava, 2002. s. 13 ( s.)
Detail

TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Plánování rekonstrukcí vodohospodářskch sítí. In NO-DIG 2002. Praha 2002: CzSTT, 2002.
Detail

TUHOVČÁK, L. Trubní materiály a jejich hodnocení z hlediska koroze. In Příčiny koroze a protikorozní ochrana vodovodního potrubí a armatur. VUT v Brně, Veveří 95, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, ČR, 2002. s. 4 ( s.)ISBN: 80-7204-227-0.
Detail

SEAGROV, S.; SCHILLING, W.; ROSTUM, J.; TUHOVČÁK, L.; EISENBEIS, P.; HERZ, R.; LE GAUFFRE, P.; BAPTISTA, J.; CONROY, P.; MAZZACANE, S.; SCHIATTI, M. Computer Aidede Rehabilitation of Water Network. In 3rd IWA World Congress. Melbourne, Austrálie: IWA, 2002. p. 60-69.
Detail

SEAGROV, S., ROSTUM, J., TUHOVČÁK, L., EISENBEIS, P., HERZ, R., LE GAUFFRE, P., BAPTISTA, J., CONROY, P. Computer Aided REhabilitation of Water Networks. In 19th International NO-DIG Conference. Praha, Česká republika: ISST, 2001.
Detail

TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Spolehlivost vodovodních sítí jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Voda Zlín 2004. Zlín: VaK Zlín, 2004. s. 137 ( s.)
Detail

KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Multi-criteria optimisation for the selection of the right rehab technology for the reconstruction of particular pipe section of water distribution network. In 22nd International NO-DIG Conference and Exihibiton. Hamburg, SRN: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KUČERA, T. The use of multicriteria decision support for annual rehabilitation planning of water. In Juniorstav 2004. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 226 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

NOSEK, R., TUHOVČÁK, L. Optimalizace rekonstrukcí stokových sítí. In Rekoštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava, Slovenská republika: VÚVH, Bratislava, 2003. s. 185 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

RUČKA, J. Testování prototypu CARE-W. In Problematika vodního hospodářství 2003. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2003. s. 34 ( s.)ISBN: 80-01-02844-5.
Detail

KUČERA, T. Multikriteriální optimalizace při ročním plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Problematika vodního hospodářství 2003. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2003. s. 26 ( s.)ISBN: 80-01-02844-5.
Detail

TUHOVČÁK, L.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J. EXPERTNÍ SYSTÉM JAKO PODPŮRNÝ PROSTŘEDEK PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ A SANACÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ. In 6. konference o bezvýkopových technologiích. Brno, Česká republika: CzSTT, 2000. s. 25 ( s.)
Detail

KUČERA, T.; RUČKA, J. Závěrečná fáze testování modulu ARP pro roční plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 105 ( s.)ISBN: 80-7204-338-2.
Detail

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Využití metod analýzy rizik pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí. In Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2005. s. 133 ( s.)ISBN: 80-01-03272-8.
Detail

TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P. CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Aktuální trendy v úpravě a čištění odpadních vod. Zlín: Centroprojekt Zlín, 2005. s. 13-22.
Detail

TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
Detail

TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
Detail

TUHOVČÁK, L. Transformace sektoru zásobování vodou v zemích střední Evropy a srovnání s ČR. 2002.
Detail

EISENBEIS, P., LE GAT, Y., LAFFRÉCHINE, K., LE GAUFFRE, P., KÖNIG, A., TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P. D3 - Models description. Report No. 2.1. Cemagref Bordeaux, France: 5. rámcový program EU, Cemagref, France, 2002.
Detail

LE GAUFFRE, P., LAFFRÉCHINE, K., BAUR, R., DI FEDERICO, V., EISENBEIS, P., KÖNIG, A., KOWALSKI, M., SEAGROV, S., TORTEROTOT, J., TUHOVČÁK, L., WEREY, C. D6 - Criteria for the priorisation of rehabilitation project CARE - W. No. 3.1 - June 2002. INSA Lyon - URGC, France: 5. rámcový program EU, 2002.
Detail

EISENBEIS, P., LE GAT, Y., LAFFRÉCHINE, K., LE GAUFFRE, P., KÖNIG, A., ROSTUM, J., TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P. D3 - Models description. WP2 Report No. 2.1. Cemagref, CESTAS Cedex, France: 5. rámcový program EU, 2002.
Detail

SHPAIR, D. Water Microeconomic Aspect - Water Costs, Value and its Pricing. 5. odborná konference doktorského studiaDíl - 7. Vodní hospodářství a vodní stavby. Brno: CERM, s.r.o.Akademické nakladatelství, 2003. p. 129 ( p.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

ALEGRE, H., TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P. Performance Management and Historical Analysis: The use of the CARE-W PI Tool by the Brno Waterworks Municipality. IWA, 2003.
Detail

TUHOVČÁK, L. Transformation of the water supplying sector in the countries of Central Europe. In NATO Advanced Research Workshop Urban Water Management:Science, Technology and Service Delivery. Bulgaria. Borovetz: LA PCO - Ljubomir Emilov, Bulgaria, 2002. p. 109 ( p.)ISBN: 954-90924-2-9.
Detail

Odkaz