Směrnice - Pravidla přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2022/2023

Stav: aktuální
Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.
Účinnost: od 10.11.2021


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d217802