Směrnice - Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu vyučovaném v anglickém jazyce pro akademický rok 2023/2024 EN version

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.
Účinnost: od 10.11.2022 - do 8.11.2023


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d233144