Směrnice - Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2023/2024

Stav: aktuální
Odpovědnost: Ing. Jiří Kříž, Ph.D.
Účinnost: od 10.11.2022


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fp/d233142