Směrnice č. 3/2021 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech usktečňovaných v anglickém jazyce na FEKT VUT v Brně EN version

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Děkanát FEKT - studijní oddělení (FEKTDěk SO)
Účinnost: od 9.11.2021 - do 30.11.2022


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d217800