Směrnice č. 5/2022 - Admission Procedure Rules and Conditions for Admission to Study into Bachelor’s and Master’s Degree Study Programmes in English at the FEEC BUT for the Academic Year 2023/2024 EN version

Stav: neaktuální
Odpovědnost: Děkanát FEKT - studijní oddělení (FEKTDěk SO)
Účinnost: od 30.11.2022


    Tato norma ruší:


    Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d234110