Ostatní č. 4/2021 - Strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti FCH VUT pro období 2021+

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 29.6.2021


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d213644