Rozhodnutí č. 8/2022 - Časový plán akademického roku 2022/2023

Stav: aktuální
Odpovědnost: prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
Účinnost: od 1.9.2022 - do 30.9.2023


Dodatek č. 1 k RD č. 8/2022 - časový plán akademického roku 2022/2023:

Stav: aktuální


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vut.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d225831