Vzdělávání

Podpora studentů se specifickými potřebami

Uchazečům a studentům se specifickými potřebami pomáhá na VUT poradenské centrum Alfons. Nabízí jim například adaptaci přijímacího řízení, poradenské a podpůrné služby či  nabídku různých kurzů. Unikátem z dílny tohoto pracoviště je technický slovník pro český znakový jazyk. Díky němu mohou neslyšící studenti technických oborů snadno pojmenovat i složité odborné termíny bez nutnosti používat zdlouhavou prstovou abecedu.

Podpora podnikavosti studentů

Vzdělávání obecně patří k našim prioritním úkolům. Usilujeme o to, aby bylo přístupné všem, kteří o něj mají zájem. Naše studenty podporujeme nejen v tom, aby během studia získali všechny potřebné znalosti, ale aby byli schopni kritického myšlení a vidění věcí v širších souvislostech. Důležitými hodnotami tedy nejsou pouze znalosti a vědomosti, ale také sociální dovednosti a vzájemný respekt.

Pro studenty, kteří uvažují o vlastním podnikání, pořádáme soutěž Pojď podnikat! Zájemci mají možnost odborné porotě odprezentovat své nápady a kromě informací ohledně základních postupů a způsobech zhodnocení jejich potenciálu mohou v případě vítězství získat i finanční odměnu, která jim pomůže jejich záměr zrealizovat. Studenti si mohou také zapsat svobodný předmět Rozvoj a realizace podnikatelského nápadu.

Studenty podporujeme v tom, aby se setkávali navzájem napříč fakultami a spolupracovali na společných projektech, aby své nápady dokázali přetavit do reálných výstupů a vyzkoušeli si multioborovou spolupráci na praktických úkolech. Typickým příkladem takové činnosti je např. práce týmu TU Brno Racing, který se zabývá vývojem závodních formulí, jehož výsledkem je plně elektrické vozidlo, se kterým se účastní soutěží po celém světě.

Sociální bezpečí

Velmi důležitým tématem je oblast sociálního bezpečí a rovných příležitostí. VUT usiluje o to, aby všem studentům i zaměstnancům zajistilo pozitivní, bezpečné prostředí, ve kterém mají klíčový význam hodnoty jako kolegialita, rovnost, respekt či otevřenost. Jakékoliv formy nežádoucího jednání nejsou tolerovány a univerzita má nastaven podpůrný systém, který je možno v případě potřeby využít.

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková