studijní program

Electrical Engineering and Communication

Fakulta: FEKTZkratka: DPAD-EECAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: AKR

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: angličtina

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů