studijní program

Ekonomika a management B

Fakulta: FPZkratka: BAK-ZAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B6208

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Garant programu

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
BAK-ZEconomic and Management B