studijní program

Chemistry and Chemical Technologies - Foreigners

Fakulta: FCHZkratka: BPCP_CHCHT_INTAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B2801

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.

Klíčové výsledky učení

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
BPCO_SCH (---)Spotřební chemie (bez zaměření)15