studijní program

Strojní inženýrství

Fakulta: FSIZkratka: M2I-PAk. rok: 2010/2011

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N2301

Udělovaný titul: Ing.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor