Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KDSAk. rok: 2023/2024

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Doktorské studium oboru Konstrukce a dopravní stavby je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie, konstrukce, spolehlivosti a mechanismu porušování stavebních konstrukcí, a to s výběrem zaměření na mechaniku nosných konstrukcí, konstrukce betonové a zděné, konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní, geotechniku, železniční konstrukce a stavby, pozemní komunikace, resp. experimentální techniku a zkušebnictví. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření.
Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných a netradičních problémů progresivních konstrukcí a dopravních staveb. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO01Doktorský seminář I (KDS)cs4PovinnýS - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DI61Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DF61Interakce konstrukce a zeminycs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DM61Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhovánícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DN61Teorie drážního svrškucs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DD62Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušovánícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DD61Stavební mechanikacs8Povinně volitelnýzkP - 394200ano
DM62Teorie dopravních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394200ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394202ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394202ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394202ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO02Doktorský seminář II (KDS)cs8PovinnýS - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DL62Modelování konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
ZF52Podzemní stavitelstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DI62Radiační metody ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DD63Stavební dynamikacs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DN62Teorie drážního spodkucs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DO62Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DM63Životní prostředí a projektování pozemních komunikacícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DO03Doktorský seminář III (KDS)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO04Doktorský seminář IV (KDS)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO05Doktorský seminář V (KDS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO06Doktorský seminář VI (KDS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO07Doktorský seminář VII (KDS)cs20PovinnýS - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4198 min. 1 DI61, DF61, DM61, DL61, DN61, DO61, DD62
4199 min. 1 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4200 min. 1 DD61, DM62
4201 min. 1 DL62, ZF52, DI62, DD63, DN62, DO62, DM63
4202 min. 1 DA58, DA61, DA62
4851 nekontroluje se