Detail předmětu

Doktorský seminář II (KDS)

FAST-DO02Ak. rok: 2023/2024

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření oboru konstrukce a dopravních staveb s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Pro tvůrčí činnost výhodné spolupracovat s praxí přímo v rámci řešení projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Vstupní znalosti

Znalosti na úrovni absolventa VŠ stavebního směru oboru Konstrukce a dopravní stavby. Praxe výhodou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

V rámci doktorského semináře doktorand pod vedením školitele získává další potřebné teoretické a odborné poznatky z vybraných oblastí oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Z1: Mechanika nosných konstrukcí, Z2: Konstrukce betonové a zděné, Z3: Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní, Z4: Geotechnika, Z5: Experimentální technika a zkušebnictví, Z6: Pozemní komunikace, Z7: Železniční konstrukce a stavby, souvisejících s tématem disertační práce. Jsou mu tak vytvořeny podmínky pro jeho samostatnou teoretickou, tvůrčí a vědeckou přípravu, které slouží jako podklad pro zpracování doktorských tezí.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor