Detail specializace

Vodní hospodářství a vodní stavby

FASTZkratka: VAk. rok: 2023/2024

Program: Stavební inženýrství


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA001Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BRA003Hydraulika cs9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 52ano
BSA002Hydrologiecs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
BPA002Inženýrské sítěcs2Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BAA004Matematika 4cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BFA011Zakládání staveb (V)cs2PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BSA003Nádrže a vodohospodářské soustavycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BSA004Odvodnění a ochrana krajinycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BSA005Pedologie a závlahycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BRA004Přehrady a vodní elektrárnycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BRA005Úpravy toků a jezycs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BPA003Vodárenstvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BPA004Výuka v terénu (V)cs1PovinnýVT - 32ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BSA006Hydropedologie cs3PovinnýklC1 - 26ano
BPA005Projekt vodárenstvícs3PovinnýklPR - 26ano
BSA007Projekt vodní hospodářství krajinycs5PovinnýklPR - 52ano
BRA006Projekt vodní stavbycs5PovinnýklPR - 52ano
BPA006Stokování a čištění odpadních vodcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BLA015Vodohospodářské betonové konstrukcecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BRB007Hydraulika otevřených korytcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265649ano
BSB008Klimatologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265649ano
BPB007Vodojemy a čerpací stanicecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265649ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPA008Bakalářský seminář (V)cs2PovinnýS - 26ano
BPA009Jakost vody v povodícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BPA010Obnova vodohospodářské infrastrukturycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BPA011Projekt stokování a ČOVcs4PovinnýklPR - 26ano
BZA001Stavební právo (V, E)cs2PovinnýP - 26ano
BPB011Hospodaření s vodou v budovách (V)cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 395651ano
BSB009Pozemkové úpravy (V, MI)cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 395651ano
BRB009Využití vodní energiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 395651ano
BPB012Hydrologie stokových sítí cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 395652ano
BRB008Projektovaní vodohospodářských staveb cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 395652ano
BSB010Rybníky a účelové nádržecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 395652ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5651 1 BPB011, BSB009, BRB009
5652 1 BPB012, BRB008, BSB010
5649 1 BRB007, BSB008, BPB007