Detail oboru

všeobecný

FASTZkratka: VSAk. rok: 2022/2023

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 10.11.2004Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Cílem studia všeobecného oboru v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství (společných prvních dvou ročníků všech studijních oborů - Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Stavebně materiálové inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Management stavebnictví) je získání znalostí zejména z předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí tohoto společného bloku jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření a základní předměty odborného zaměření.

Klíčové výsledky učení

Studium na oboru vychází ze společného teoretického vědního základu, který spočívá ve studiu přírodovědných, základních inženýrských a stavebně-inženýrských věd. Patří k nim především stavební mechanika, pružnost a pevnost a statika. Stavební odborná náplň je získávána v předmětech pozemní stavitelství, betonové a kovové konstrukce, konstrukce dopravních staveb, vodní stavby, technická zařízení budov, technologie stavebních prací.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BV001Ekonomiecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BB001Fyzika cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF001Geologie cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BU001Informatikacs3PovinnýC1 - 39ano
BA001Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
BH001Pozemní stavitelství 1cs, en7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA008Konstruktivní geometriecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA002Matematika 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BI001Stavební látkycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BV002Základy podnikové ekonomikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD001Základy stavební mechaniky cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC001Stavební chemiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BE001Geodéziecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO001Konstrukce a dopravní stavby cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA003Matematika 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD002Pružnost a pevnost cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BS001Vodohospodářské stavbycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BI002Zkušebnictví a technologiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BF002Mechanika zemincs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BL001Prvky betonových konstrukcícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO002Prvky kovových konstrukcícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD003Statika 1cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BE002Výuka v terénu z geodéziecs2PovinnýVT - 120ano
BR051Hydraulika a hydrologie (K),(V)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135371ano
BH058Pozemní stavitelství 2 (E)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135371ano
BH052Pozemní stavitelství 2 (S)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265371ano
BJ053Těžba a úpravnictví surovin (M)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135371ano
BI052Diagnostika stavebních konstrukcí (K)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135372ano
BC051Chemie a technologie vody (V)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265372ano
BJ051Maltoviny 1 – teoretické podklady struktury silikátů (M)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 395372ano
BV051Pracovní inženýrství (E)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135372ano
BH059Tepelná technika budov (S)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 265372ano
BR056Hydroinformatika 1 (V)cs3Povinně volitelnýklC1 - 265373ano
BJ057Maltoviny 1 – výpočtové podklady struktury silikátů (M)cs3Povinně volitelnýklC1 - 395373ano
BH051Počítačová grafika (S)cs3Povinně volitelnýklC1 - 265373ano
BU051Systémy CAD (K)cs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 265373ano
BW051Technologie stavebních prací 1 (E)cs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135373ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5371 1 BR051, BH058, BH052, BJ053
5372 1 BI052, BC051, BJ051, BV051, BH059
5373 1 BR056, BJ057, BH051, BU051, BW051