Detail předmětu

Geodézie

FAST-BE001Ak. rok: 2022/2023

Význam geodézie ve stavebnictví. Souřadnicové systémy, referenční rámce a výškové systémy v ČR a EU.
Úhlová, délková, výšková měření, geodetické výpočty. Globální navigační satelitní systémy (GNSS).
Metody sběru prostorových dat – geodetické, GNSS, pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy.
Vytyčování staveb, kontrolní měření, určování posunů a deformací, speciální měřické práce.
Katastr nemovitostí, získávání informací z KN.
Kartografie, státní mapové dílo, geografické informační systémy (GIS), informační model budovy (BIM).

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí se základy geodézie pro stavebnictví

Prerekvizity

Základy matematiky, trigonometrické funkce

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úloha geodézie ve stavebnictví. Historie. Tvar a rozměry Země, referenční plochy. Jednotky.
2. Geodetické polohové základy. Úhlová a délková měření. Souřadnicové systémy a referenční rámce. Základní souřadnicové výpočty.
3. Geodetické výškové základy. Metody měření výšek. Digitální model terénu.
4. Globální navigační satelitní systémy (GNSS), využití v geodézii, řízení stavebních strojů.
5. Metody sběru prostorových dat – polární metoda, ortogonální metody, GNSS-RTK.
6. Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země.
7. Pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy.
8. Geodetické práce při přípravě projektu. Vytyčovací práce. Kontrolní měření. Pasportizace staveb.
9. Určování posunů a deformací stavebních objektů.
10. Geodézie v dopravním stavitelství, při stavbě tunelů a mostů. Speciální práce v průmyslu. Určování ploch a kubatur.
11. Katastr nemovitostí. Realizace změny v KN, geometrický plán, vytýčení hranice pozemku. Nahlížení do katastru nemovitostí. ČÚZK.
12. Základy kartografie. Mapová díla v České republice.
13. Geografické informační systémy, informační model budovy. Příklady řešení konkrétních geodetických úloh

Cíl

Základy geodézie pro stavebnictví

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úloha geodézie ve stavebnictví. Historie. Tvar a rozměry Země, referenční plochy. Jednotky. 2. Geodetické polohové základy. Úhlová a délková měření. Souřadnicové systémy a referenční rámce. Základní souřadnicové výpočty. 3. Geodetické výškové základy. Metody měření výšek. Digitální model terénu. 4. Globální navigační satelitní systémy (GNSS), využití v geodézii, řízení stavebních strojů. 5. Metody sběru prostorových dat – polární metoda, ortogonální metody, GNSS-RTK. 6. Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země. 7. Pozemní a letecké laserové skenování, mobilní mapovací systémy. 8. Geodetické práce při přípravě projektu. Vytyčovací práce. Kontrolní měření. Pasportizace staveb. 9. Určování posunů a deformací stavebních objektů. 10. Geodézie v dopravním stavitelství, při stavbě tunelů a mostů. Speciální práce v průmyslu. Určování ploch a kubatur. 11. Katastr nemovitostí. Realizace změny v KN, geometrický plán, vytýčení hranice pozemku. Nahlížení do katastru nemovitostí. ČÚZK. 12. Základy kartografie. Mapová díla v České republice. 13. Geografické informační systémy, informační model budovy. Příklady řešení konkrétních geodetických úloh

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. – 3. Teodolit, měření a vytyčování úhlů. 4. – 5. Technická nivelace, měření a vytyčování výšek. 6. – 8. Seznámení s měřícími přístroji užívanými na stavbě. Vytyčení přímky, vodorovné roviny, plochy daného spádu, měření délek. 9. Příprava podkladů pro projekční práce. 10. Jednoduché souřadnicové výpočty. 11. – 13. Vytyčovací výkresy staveb. Pasportizace staveb.