Detail předmětu

Výuka v terénu z geodézie

FAST-BE002Ak. rok: 2022/2023

Shromáždění dostupných geodetických podkladů (map, informací o vlastnických vztazích, dat z geografických informačních systémů atd.) pro zadanou reálnou lokalitu jako příprava projektování stavby. Zohlednění geodetických podkladů při projekční činnosti. Základní měřické postupy získání dat. Zpracování naměřených dat, vytvoření finální dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student prakticky zvládne základní úlohy geodézie a mapování.

Prerekvizity

Základy geodézie

Učební cíle

Praktické cvičení v terény z geodézie a mapování

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní informace. 2. Shromáždění dostupných geodetických podkladů pro zadanou reálnou lokalitu. 3. Základní měřické postupy získání polohopisných a výškopisných dat. 4. Číselné a grafické zpracování naměřených dat. 5. Vytvoření finální dokumentace.