Detail oboru

Stavebně materiálové inženýrství

FASTZkratka: MAk. rok: 2022/2023

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Stavebně materiálové inženýrství navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. V průběhu studia získá student prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín oboru Stavebně materiálové inženýrství.
V průběhu prvního semestru získá student nové teoretické vědomosti, které jsou nutným předpokladem pro další rozvoj jeho odborných znalostí a schopností. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské předměty oboru, v nichž nabude podrobnější poznatky nových přístupů k řešení stavebně materiálové problematiky. V posledních dvou semestrech studia je v rámci povinně volitelných oborových předmětů nabízena možnost užší specializace v návaznosti na zvolené téma diplomové práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Stavebně materiálové inženýrství získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Získá znalosti o sanaci betonu, trvanlivosti materiálů a ekonomických aspektech technologie výroby, managementu i marketingu.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Absolvent je teoreticky i prakticky v laboratořích připravován jednak pro řízení výroby maltovin, keramiky, betonu, dílců a ostatních stavebních hmot, ale i na uplatnění znalostí o vlastnostech materiálů při realizacích a rekonstrukcích staveb.
V rámci kompetencí je jeho uplatnění v širokých oblastech technologie výroby všech druhů stavebních materiálů, jako manager jakosti či environmentu stavební firmy. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CJ001Aplikovaný softwarecs2PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
CV002Ekonomika stavebního průmyslucs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CJ002Kompozitní materiálycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CJ012Maltoviny 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CA003Matematika 5 (M)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CJ004Plastické látkycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CJ013Technologie betonu 3cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
CJ006Organizace a řízení závodůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CJ014Sklářstvícs3PovinnýklP - 26ano
CJ015Technologie sanacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CJ007Trvanlivost stavebních materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CJ057Inženýrství technologických procesůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265049ano
CJ051Oceňování nemovitostícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265049ano
CW056Teorie měření a regulacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265049ano
CV059Financovánícs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265051ano
CV083Účetnictvícs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265051ano
CZ057Prezentační dovednostics2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135052ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2Povinně volitelnýP - 265052ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CJ008Diplomový seminář (M)cs5PovinnýklS - 26ano
CJ009Ekologie ve stavebnictvícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CJ010Laboratorní zkoušení stavebních hmot a dílcůcs2PovinnýC1 - 26ano
CJ011Optimalizace užití stavebních látekcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CJ059Teoretické základy speciálních stavebních hmotcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265054ano
CI059Základy managementu a metrologie ve stavebnictvícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265054ano
CB053Aplikovaná fyzika (M)cs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135055ano
CW053Speciální stroje a zařízenícs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135055ano
CD059Teorie spolehlivosti stavebních materiálů cs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135055ano
CV058Ekonomika investic cs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135056ano
CV064Marketing a management cs4Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135056ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5049 1 CJ057, CJ051, CW056
5051 1 CV059, CV083
5052 1 CZ057, CZ056
5054 1 CJ059, CI059
5055 1 CB053, CW053, CD059
5056 1 CV058, CV064