Detail předmětu

Technologie betonu – laboratoře

FAST-BJ003Ak. rok: 2022/2023

Základních technologické zkoušky kameniva podle platných ČSN.
Návrhové metody složení betonu.
Postupy zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu teorie a praktické provedení jednotlivých zkoušek.
Ověření navrženého betonu zkouškami.
Sledování vlivu množství vody, přísad a poměru hrubého a drobného kameniva na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu v betonu.
Studenti část výuky v cvičeních absolvují v laboratořích technologie betonu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním praktických poznatků o vlastnostech čerstvého a ztvrdlého betonu. Osvojením zkušebních postupů vstupních složek a parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu. Praktickým ověřením teoretického návrhu složení betonu.

Prerekvizity

Teoretické základy z technologie betonu, teoreticky a prakticky zvládnuté metody pro zkoušení složek betonu

Učební cíle

Cílem předmětu je získání praktických poznatků o vlastnostech čerstvého a ztvrdlého betonu. Osvojení zkušebních postupů vstupních složek a parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu. Praktické ověření teoretického návrhu složení betonu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled norem pro zkoušení složek betonu, čerstvého a ztvrdlého betonu 2. Základní technologické zkoušky kameniva 3. Výpočty poměrů míchání kameniv, prolínání frakcí 4. Návrhové metody složení betonu 5. Metody stanovení konzistence čerstvého betonu 6. Výpočet složení betonu pro zadanou třídu, konzistenci, druh cementu a kameniva 7.Exkurze do výrobny transportbetonu 8. Ověření základních vlastností navrženého betonu 9. Sledování vlivu množství vody v betonu při konstantní dávce cementu na zpracovatelnosti betonu a na pevnost betonu po 7 dnech normálního zrání 10. Sledování vlivu plastifikačních přísad na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu 11. Sledování vlivu poměru drobného a hrubého kameniva na konzistenci čerstvého betonu a na pevnost ztvrdlého betonu 12. Sledování vlivu provzdušňovacích přísad na vlastnosti betonu 13. Závěrečný test