Detail oboru

Potravinářská chemie a biotechnologie

FCHZkratka: NKCO_CHTPAk. rok: 2022/2023

Program: Chemie a technologie potravin

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.7.2001Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Profil absolventa oboru potravinářská chemie a biotechnologie je koncipován na pozadí rozvoje potravinářské vědy a rozvoje biotechnologií. Při studiu se klade důraz na biologické a fyzikální vědy, na kterých závisí rozvoj potravinářské vědy. V návaznosti na základní předměty studia se v biologických disciplinách prohlubují znalosti v aplikované mikrobiologii, bioinženýrství, v hygieně a sanitaci potravin.

Klíčové výsledky učení

Student získá teoretický přehled a praktické dovednosti v oblasti vědních disciplín chemie a technologie potravin.Absolvent studijního programu "Chemie a technologie potravin“ bude připraven pro potravinářskou technologickou praxi k zabezpečení výroby kvalitních a bezpečných potravin. Jeho znalosti chemického složení potravinářských surovin a moderních analytických metod mu umožní pracovní uplatnění i v kontrolních orgánech státní správy. V rámci studijní programu získá student i znalosti z biotechnologie čím si rozšíří další dovednosti z vědních disciplín, které jsou založeny na výuce moderních biotechnologických předmětů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi naleznou široké uplatnění v rozvinutém zemědělsko- potravinářském komplexu, zejména v oblastech Moravy a Slezska, jakož i v rozvíjejících se biotechnologických procesech v chemickém a farmaceutickém průmyslu i v nových oborech průmyslu ochrany životního prostředí. Široký profil absolventa umožňuje uplatnění v rámci státních kontrolních institucí, ve vývoji nových technologií a výzkumu, jakož i v obchodních organizacích.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_BCH2Biochemie IIcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MC_BIO2Bioinženýrství IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 39 / C1 - 13ano
MCT_CHL2Chemická legislativacs2PovinnýP - 13 / KK - 13ne
MC_ISAInstrumentální a strukturní analýzacs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_MOBMolekulární biotechnologiecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCA_ISA_PPraktikum z instrumentální a strukturní analýzy - PCHBTcs3PovinnýklKK - 26 / L - 39ne
MCO_TPO_PPraktikum z technologie potravincs2PovinnýKK - 26 / L - 52ne
MC_TPOTechnologie potravincs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MC_BIN_PZPraktikum z bioinženýrstvícs2Povinně volitelnýKK - 26 / L - 261ano
MC_MOB_PPraktikum z molekulární biotechnologiecs2Povinně volitelnýKK - 52 / L - 521ano
MCO_IZáklady imunochemiecs3Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 26 / S - 131ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_ACP2Analytická chemie potravin IIcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MC_CHP2Chemie potravin IIcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MC_LAB1_PLaboratoř oboru Ics2PovinnýklKK - 26 / L - 26ano
MCO_NFPNutraceutika a funkční potravinycs3PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MC_BIO_PPraktikum z biotechnologiecs2PovinnýKK - 26 / L - 78ano
MCO_SAPSenzorická analýza potravincs3PovinnýklP - 13 / KK - 26 / C1 - 13ne
MC_TBKBuněčné biotechnologiecs4Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 26 / C1 - 131ano
MC_KOSKosmetologie a technologie kosmetikycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_MPBMikrobiologie pro potravináře a biotechnologycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ne
MC_ZPZáklady proteomikycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_BPOBalení potravincs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MC_BSTBiostatistikacs3PovinnýklP - 13 / KK - 26 / C1 - 26ano
MC_BIT2Biotechnologie IIcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MC_DS_PDiplomový seminář - PCHBTcs3PovinnýKK - 26 / SD - 13ne
MC_LAB2_PLaboratoř oboru IIcs8PovinnýklKK - 104 / L - 104ano
MCO_OHOOdpadové hospodářství v potravinářském průmyslucs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MC_BIMBioanalytické metodycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MC_HYPHygiena a bezpečnost potravincs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ne
MCO_POLPotravinářská legislativacs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_DPDiplomová prácecs30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
1 12 kr - 23 kr MC_BIN_PZ (2 kr), MC_MOB_P (2 kr), MCO_I (3 kr), MC_TBK (4 kr), MC_KOS (4 kr), MCO_MPB (4 kr), MC_ZP (4 kr)