Detail předmětu

Technologie potravin

FCH-MC_TPOAk. rok: 2022/2023

Předmět Technologie potravin přináší posluchačům ucelený přehled vybraných klasických, moderních a speciálních potravinářských technologií, jako je výroba masných produktů, čaje, kávy, tuků, škrobových sirupů, sladidel a dalších.

Studenti se během výuky seznámí s oblastí potravinářského zbožíznalství a technologickými aspekty jednotlivých potravinářských výrob, od základních legislativních nároků, charakteristiky surovin a produktu, až po rozbor chemických, fyzikálních a biochemických dějů. Značný prostor v předmětu je také vyčleněn na rozvoj chemicko-inženýrských znalostí, které mohou studenti dále využívat v praxi při návrhu technologických celků a obsluze průmyslových zařízení.

 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získaní inženýrských poznatků o technologii výroby širokého spektra potravinářských komodit
Prohloubení poznatků o procesech ovlivňujících senzorické, výživové a hygienické parametry potravin
Získaní poznatků o nových směrech rozvoje potravinářských technologií
Získání poznatků o procesech schvalování provozů na výrobu potravin
Získaní poznatků o kontrole kvality při výrobě potravin

Prerekvizity

Požaduje se znalost základů potravinářských technologií, chemického inženýrství, fyzikální chemie, biochemie, mikrobiologie.

Korekvizity

Předmět je zaměřen na aplikaci v potravinářské praxi.

 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle, ve kterém najdou přednáškové prezentace a další studijní materiály. K dispozici je také diskusní platforma MS Teams a nahrané přednášky na MS Stream. Vyučující má také vyhrazeny konzultační hodiny. 

 

 

 

 

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška probíhá písemnou formou, celkem 5 otázek po 20 bodech. Limit pro úspěšné splnění zkoušky je 50 bodů (50 %). Při hraničním hodnocení může vyučující přistoupit k ústnímu přezkoušení.

Osnovy výuky

Cílem předmětu je teoretická příprava studentů na budoucí praxi v odvětví potravinářského zpracovatelského průmyslu. Předmět navazuje na předmět Základy potravinářských technologií, který je vyučován v bakalářském studiu, a podává ucelený přehled vybraných klasických, moderních a speciálních potravinářských technologií, vč. využití nejmodernějších postupů při výrobě potravin. To vše v souvislosti s příslušnými legislativními požadavky.

1. týden: Úvod do potravinářských výrob
2.–3. týden: Výroba masných produktů a zpracování vedlejších jatečných produktů. Aditivní látky využívané v masných výrobách.
4. týden: Výroba nečokoládových cukrovinek – cukrovinky s amorfní a krystalickou strukturou
5. týden: Výroba těstovin a trvanlivého pečiva
6. týden: Výroba kávy (klasická, instantní, bezkofeinová) a kávovin
7. týden: Výroba čaje
8. týden: Výroba škrobových sirupů a alternativních sladidel
9. týden: Frakcionace a trans esterifikace tuků
10. týden: Hydrogenace tuků a výroba pokrmových tuků
11. týden: Výroba másla
12. týden: Výroba sušených a koncentrovaných mlékárenských produktů, výroba mražených krémů
13. týden: Enkapsulace a imobilizace přírodních látek a aditiv v potravinářství

Učební cíle

Cílem předmětu Technologie potravin je teoretická příprava studentů na budoucí praxi v odvětví potravinářského zpracovatelského průmyslu. Předmět navazuje na Základy potravinářských technologií, které jsou vyučovány v bakalářském studiu na FCH VUT. Studenti si prohloubí dosud nabyté znalosti v oblasti technologie výroby základních potravinářských komodit, získají nové poznatky z oblasti dalších navazujících a speciálních technologií, vč. využití nejmodernějších postupů při výrobě potravin (např. enkapsulace, imobilizace aj.). To vše v souvislosti s příslušnými legislativními požadavky.

 

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

Kadlec, P, Melzoch K., Voldřich M., a kol.: Technologie potravin – Přehled tradičních potravinářských výrob. Key Publishing s.r.o., Ostrava, 2012. (CS)
Kadlec, P, Melzoch K., Voldřich M., a kol.: Technologie potravin - Procesy a zařízení v potravinářství a biotechnologiích. Key Publishing s.r.o., Ostrava, 2013. (CS)
Kadlec, P, Melzoch K., Voldřich M., a kol.: Technologie potravin – Co byste měli vědet o výrobě potravin. Key Publishing s.r.o., Ostrava, 2009. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor