Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KDSAk. rok: 2021/2022

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Doktorské studium oboru Konstrukce a dopravní stavby je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie, konstrukce, spolehlivosti a mechanismu porušování stavebních konstrukcí, a to s výběrem zaměření na mechaniku nosných konstrukcí, konstrukce betonové a zděné, konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní, geotechniku, železniční konstrukce a stavby, pozemní komunikace, resp. experimentální techniku a zkušebnictví. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření.
Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných a netradičních problémů progresivních konstrukcí a dopravních staveb. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO01Doktorský seminář I (KDS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DI61Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DF61Interakce konstrukce a zeminycs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DM61Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhovánícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DN61Teorie drážního svrškucs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DD62Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušovánícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DD61Stavební mechanikacs8Povinně volitelnýzkP - 394200ano
DM62Teorie dopravních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394200ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394202ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394202ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394202ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO02Doktorský seminář II (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DL62Modelování konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
ZF52Podzemní stavitelstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DI62Radiační metody ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DD63Stavební dynamikacs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DN62Teorie drážního spodkucs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DO62Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DM63Životní prostředí a projektování pozemních komunikacícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DO03Doktorský seminář III (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO04Doktorský seminář IV (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO05Doktorský seminář V (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO06Doktorský seminář VI (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO07Doktorský seminář VII (KDS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
4198 DI61, DF61, DM61, DL61, DN61, DO61, DD62
4199 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4200 DD61, DM62
4201 DL62, ZF52, DI62, DD63, DN62, DO62, DM63
4202 DA58, DA61, DA62
4851