Detail předmětu

Regresní modely

FAST-DA64Ak. rok: 2021/2022

vícerozměrné normální rozdělení, podmíněná rozdělení
regresní funkce
lineární regresní model
nelineární regresní model
analýza rozptylu
faktorová analýza
Průběžná informace o možnosti využití statistického software STATISTICA a EXCEL při aplikacích probírané látky.

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Prerekvizity

Pojmy z předmětu "DA03", "DA62" - Pravděpodobnost a matematická statistika
Základní znalosti z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a lineární algebry - zákon rozdělení náhodné veličiny a vektoru, číselné charakteristiky náhodných veličin a vektorů a jejich bodové a intervalové odhady, podstata testování statistických hypotéz, řešení soustavy lineárních rovnic, inverzní matice.

Doporučená nebo povinná literatura

ANDĚL, J.: Matematická statistika. SNTL/ALFA Praha 1978
HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I: Vícerozměrné statistické metody 1,2.3. INFORMATORIUM PRAHA 2007
ANDĚL, J.: Statistické metody. MATFYZPRESS PRAHA 2007
MELOUN, M., MILITKÝ, J.: Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS Praha 1994
WALPOLE, R.E., MYERS, R.H.: Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Macmillan Publishing Company New York 1990

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vícerozměrné normální rozdělení,podmíněná rozdělení.
2. Regresní funkce.
3.-5. Základní lineární regresní model
6.-7. Zobecněný lineární regresní model.
8. - Singulární lineární regresní model.
9.-10. Analýza rozptylu.
11-12. Faktorová analýza.
13. Nelineární regresní model.

Cíl

Vytvoření předpokladů pro sofistikovanou aplikaci statistických metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
  obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
  obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-GK doktorský

  obor GAK , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-GK doktorský

  obor GAK , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor FMI , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
  obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor MGS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
  obor PST , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný
  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vícerozměrné normální rozdělení,podmíněná rozdělení.
2. Regresní funkce.
3.-5. Základní lineární regresní model
6.-7. Zobecněný lineární regresní model.
8. - Singulární lineární regresní model.
9.-10. Analýza rozptylu.
11-12. Faktorová analýza.
13. Nelineární regresní model.