Detail předmětu

Angličtina - základní zkouška

FSI-5AZAk. rok: 2021/2022

Zkouška prověřuje schopnost samostatného použití jazyka s důrazem na potřeby úspěšné komunikace v běžných situacích. Písemná část testuje znalosti gramatiky a obecné slovní zásoby získané předchozím studiem. Ústní část ověřuje schopnost zapojit se do rozhovoru a spontánně reagovat s použitím adekvátních jazykových prostředků.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student, který úspěšně složí zkoušku 5AZ, rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se témat, se kterými se pravidelně setkává v každodenních situacích, na pracovišti, během studia nebo při návštěvě míst, kde je angličtina používána jako hlavní jazyk komunikace. Dokáže se zapojit do rozhovoru, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně popsat své názory a plány. Rozsah odpovídá úrovni* a obsahu kurzů A3/A4 (viz karty předmětů)
* Studenti, kteří nastoupili do 1. ročníku v roce 2019/2020, skládají základní zkoušku z obecného jazyka na úrovni "intermediate".
* Studenti, kteří absolvovali jazykovou výuku kurzů A3/A4 v roce 2018/2019 a dříve, skládají zkoušku na úrovni "pre-intermediate".

Prerekvizity

Předpokládá se aktivní znalost gramatických jevů a slovní zásoby v rozsahu povinné literatury kurzů A3/A4 (viz karty předmětů).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí jazykovou výuku.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část, které prověřují znalosti obecné angličtiny. Písemná část testuje znalost gramatických struktur, u ústního pohovoru se hodnotí pohotovost reakcí, plynulost projevu, fonetická správnost a schopnost aktivně používat slovní zásobu a gramatiku v rozsahu povinné literatury. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.

Učební cíle

Cílem zkoušky je prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka neprobíhá.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-MTI , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-AIŘ , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor B-EPP , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor B-KSB , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor B-SSZ , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor B-STI , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka neprobíhá.