Detail oboru

Architecture

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2021/2022

Program: Architecture and Urbanism

Délka studia: 2 roky

Poplatek za studium: 3500 EUR/ročně pro studenty z EU, 3500 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Profil

Příprava absolventa - architekta, jako odborníka - tvůrčího pracovníka, který v celém komplexu své profese zvládne projekční a řídící činnost v procesu investiční výstavby. Současně mu jeho kvalifikace umožní vykonávání činností v orgánech státní správy. Důsledně je dbáno toho, aby získané vzdělání vytvořilo základní předpoklady k činnostem, které budou splňovat všechny atributy optimální tvorby životního prostředí a principů trvale udržitelného rozvoje.

Profesní profil absolventů s příklady

Dvouletý magisterský studijní program je Českou komorou architektů (ČKA) pokládán za uznané vzdělání. Absolvent tohoto programu může po splnění předepsané doby praxe žádost o autorizaci ČKA.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GRT-NEGrafické technikyen2PovinnýklS - 26ano
EPESProstředí a energetika staveben2PovinnýklP - 26ano
ESAUSoudobá architektura a urbanismusen2PovinnýzkP - 26ano
ESMTStavební materiály a technologieen2PovinnýzkP - 26ano
EM3ZModulový seminář I M3en2Povinně volitelnýklS - 26ano
EA3ZModulový specializovaný ateliér M3 en18Povinně volitelnýklA - 156ano
EURKUrbanistická kompoziceen3Povinně volitelnýklP - 26 / S - 12povinně volitelné předmětyano
P3D-NEVýpočetní technika – 3D CADen (cs)2Povinně volitelnýklCp - 26povinně volitelné předmětyano
VFI-NEVýtvarné techniky – figuraen (cs)2Povinně volitelnýklP - 2 / C1 - 24povinně volitelné předmětyano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 26povinně volitelné předmětyano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EPREPresentaceen2PovinnýklCPP - 26ano
ESPKSpeciální konstrukceen2PovinnýzkP - 26ano
ETESTechnika staveben2PovinnýklP - 26ano
ETEUTeorie architektury a urbanismuen2PovinnýzkP - 26ano
EM3LModulový seminář II M3en2Povinně volitelnýklS - 26ano
EA3LModulový specializovaný ateliér M3en18Povinně volitelnýklA - 24ano
HLS-KEHliněné stavitelstvíen3Povinně volitelnýklP - 26 / VT - 24 / EX - 2 / C1 - 2povinně volitelné předmětyano
EURKUrbanistická kompoziceen3Povinně volitelnýklP - 26 / S - 12povinně volitelné předmětyano
P3D-NEVýpočetní technika – 3D CADen (cs)2Povinně volitelnýklpovinně volitelné předmětyano
VFI-NEVýtvarné techniky – figuraen (cs)2Povinně volitelnýklP - 2 / C1 - 24povinně volitelné předmětyano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 26povinně volitelné předmětyano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EARPArchitekt v praxien2PovinnýklP - 26ano
EKPSKonstrukce pozemního stavitelstvíen2Povinnýzá,zkP - 22 / EX - 4ano
ERESRealizace staveb, podnikání a financeen2PovinnýzkP - 26ano
ESPZStavební právo a předpisyen2PovinnýklP - 26ano
EM3Z2Modulový seminář M IIIen2Povinně volitelnýklS - 26ano
EA3Z2Modulový specializovaný ateliér M3en18Povinně volitelnýklA - 156ano
EOCZOdborný cizí jazyken3VolitelnýzkS - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
EDP3Diplomní projekt modul M3en30Povinně volitelnýSZZA - 312ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
povinně volitelné předměty 1 HLS-KE, EURK, P3D-NE, VFI-NE, ZAA-TE
povinně volitelné předměty 1 EURK, P3D-NE, VFI-NE, ZAA-TE