Detail specializace

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2021/2022

Program: Architektura a urbanismus - N

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Architektonické elementy; prostor mezi veřejným a osobním; procesy, forma, vystavěnost

  Funkční celek souboru sociálních / společných vnitřních i vnějších domovních ne-veřejných i ne-privátních, primárně a normativně komunikačních ploch, jeho jednotlivé části a elementy; Důsledky procesů a jevů a vliv aspektů vitality a stability na uspořádání, formu, na substanci a její vystavěnost (materialitu) a na sociokulturní a socioekonomické aspekty;

  Školitel: Kiszka Josef, doc. Ing. arch.

 2. Letní a víkendové domy v českých zemích od počátků do roku 1970 – teorie, praxe, organizace

  Teorie, praxe a organizace projekční přípravy a výstavy rekreačních (víkendových, letních) domků v českých zemích ve vazbě v soudobé architektuře přibližně v letech 1940–1970 s důrazem na individuální, tvůrčí řešení stavby i multiplikace typových vzorů.

  Školitel: Šopák Pavel, doc. PhDr., Ph.D.

 3. Nová architektura pro ochranu a prezentaci archeologického dědictví

  Práce se zabývá architektonickými intervencemi ve službách ochrany a prezentace archeologického dědictví. Předmětem výzkumu se mohou stat ochranné pavilony nebo stanové konstrukce nad vykopávkami in situ, lávky a vyhlídky v archeologických nalezištích, výstavní objekty, drobná architektura naučných stezek a zastávek, částečné nebo úplné rekonstrukce zaniklých objektů apod.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 4. Péče o architektonické dědictví

  Práce se zabývá péčí o architektonické dědictví. Předmětem se může stát analýza vybrané realizace nebo souboru realizací, metodologická kritika, historiografický výzkum dějin památkové péče nebo teoretická studie s vazbou na domácí či mezinárodní doktrinální dokumenty oboru.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 5. Proměny typologie a formy rodinného domu ve 30. a 40. letech

  Díky ideologickému tlaku v minulosti byl výzkum různých forem bydlení, zvláště rodinného domu, mimořádně omezen. Nicméně rodinný dům pro vyšší střední vrstvu znamenal „driving force“ pokroku v Československé avantgardní architektuře. Navržené téma by mělo pomoci ke komplexnějšímu porozumění a interpretaci tohoto fenoménu nejen z hlediska architektonické historie Československa, ale také v mezinárodním kontextu.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.

 6. Tradiční tvarosloví v architektuře 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami a typologickými schématy v architektuře od počátku 20. století do současnosti. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického stavebního typu nebo regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D06Filosofie a sociologie cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
D01Základy vědecké práce cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D03Teorie architekturycs0PovinnýdrzkP - 12 / K - 2 / S - 6ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 13ano
D011Základy vědeckého publikovánícs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0PovinnýdrzkK - 2 / C1 - 26ano
DA2Ochrana a obnova památekcs0Povinně volitelnýdrzkP - 10 / K - 2 / S - 10 / EX - 6ano
DU6Problémy městských centercs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA6Digitální zobrazovánícs0Povinně volitelnýdrzkK - 2 / CPP - 26ano
DU8Geografické informační systémycs0Povinně volitelnýdrzkP - 14 / K - 2 / S - 6ano
DA1Jazyk architekturycs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA11Krajinářská architekturacs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 26ano
DU2Prostorové plánovánícs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0Povinnýdrzkano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D012Obhajoba disertační prácecs0Povinný-ano