Detail oboru

Expertní inženýrství v dopravě

ÚSIZkratka: EIDAk. rok: 2018/2019

Program: Soudní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 25.10.2007Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Výchova absolventů se široce zaměřenými a prakticky orientovanými znalostmi z oblasti dopravy silniční a městské, a to z hlediska konstrukce vozidel, konstrukce vozovek, dopravního inženýrství, bezpečnosti silničního provozu, dopravní psychologie, testování a diagnostiky vozidel, ekonomiky provozu a oprav, podnikání v dopravě, analýzy příčin a průběhu dopravních nehod, oceňování vozidel a environmentálních aspektů provozu. Své vzdělání budou moci uplatnit ve firmách zabývajících se spediční a přepravní činností, na úřadech státní správy a ve firmách těmito úřady vytvářených, ve výzkumných institucích, v pojišťovnách, při samostatné podnikatelské činnosti v dopravě, opravárenství dopravních prostředků, činnosti samostatných likvidátorů škod apod.

Klíčové výsledky učení

Absolventi získají všeobecné odborné znalosti z konstrukce vozidel, konstrukce vozovek, řízení dopravy, opravárenství vozidel, dopravní psychologie. Dále získají speciální znalosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu, ekonomiky provozu a oprav, podnikání a legislativy v dopravě, analýzy příčin a průběhu dopravních nehod, oceňování vozidel a environmentálních aspektů silničního provozu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi budou schopni vykonávat profese související s organizací a řízením dopravy, řešit administrativní záležitosti v souvislosti s dopravou silniční i kombinovanou, spravovat vozové parky nebo samostatné podnikat v dopravě, opravárenství dopravních prostředků, činnosti samostatných likvidátorů škod apod.
Jako zaměstnanci najdou uplatnění ve spedičních a přepravních firmách na pozici středního a vyššího managementu, v pojišťovnách (likvidátoři škod), na úřadech státní správy v dopravních odborech, ve firmách těmito úřady vytvářených (KORDIS JMK), ve výzkumných pracovištích (CDV) apod.

Vstupní požadavky

Bude doplněno.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1EABPBankovnictví a pojišťovnictvícs2PovinnýklP - 26ano
1SAEPEkonomika podnikucs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
1EAEREnvironmentální rizika v dopravěcs3PovinnýzkP - 26ano
1EAKMKonstrukce motorových vozidelcs3PovinnýzkP - 39ano
1SAOPObčanské právocs4PovinnýzkP - 39ano
1SAOMObecná metodika soudního inženýrstvícs3PovinnýzkP - 26ano
1SAOBObchodní právocs3PovinnýP - 26ano
1EAODOrganizace dopravy Ics4PovinnýP - 26 / C1 - 26ano
1EAPDPsychologie a sociologie v dopravěcs2PovinnýklP - 13 / S - 13ano
1SASPSprávní právocs3PovinnýzkP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1EBANAnalýza silničních nehod Ics5PovinnýP - 26 / C1 - 26ano
1SBFRFinanční řízení a investovánícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1EBODOrganizace dopravy IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1EDPDPrávo v dopravěcs2PovinnýzkP - 26ano
1EBSMSimulační modelování při analýze silničních nehod Ics3PovinnýC1 - 26ano
1EBTVTeorie vozidelcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1SBTPTrestní právocs2PovinnýP - 26ano
1SBUCÚčetnictvícs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1ECANAnalýza silničních nehod IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1ECDSDiplomový seminářcs5PovinnýklC1 - 65ano
1SCPMPodnikový managementcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
1SCPDPrávo duševního vlastnictvícs2PovinnýP - 13ano
1SCPZPrávo živnostenské a pracovnícs4PovinnýzkP - 39ano
1ECRPŘízení dopravní a spediční společnostics4PovinnýzkP - 26 / C1 - 26ano
1ECSMSimulační modelování při analýze silničních nehod IIcs3PovinnýklC1 - 26ano
1ECZVZkoušení vozidelcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1EABVBezpečnost vozidel silničního provozucs3PovinnýklP - 26ano
1EDDPDiplomová prácecs10PovinnýC1 - 78ano
1EDIDInformatika v dopravě cs3PovinnýklC1 - 26ano
1EDOMOceňování movitého majetkucs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1EBPDPozemní dopravní cestycs4PovinnýzkP - 26 / C1 - 26ano
1EBPSProvozní spolehlivost vozidel a strojůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
1SDAJAnglický jazykcs2Povinně volitelnýzkCizí jazykano
1SDNJNěmecký jazykcs2Povinně volitelnýzkCizí jazykano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Cizí jazyk 1 1SDAJ, 1SDNJ