Detail předmětu

Informatika v dopravě

ÚSI-1EDIDAk. rok: 2018/2019

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z oblasti speciálních informačních a komunikačních technologií s důrazem na možnosti jejího využití v dopravě, budou schopni optimalizovat jejich výběr, nasazení a provoz.

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání klasifikovaného zápočtu je vypracování semestrální práce na téma využití speciálních informačních a komunikačních technologií v dopravním podniku.

Osnovy výuky

1. Odbavovací systémy - principy, požadavky
2. Realizace odbavovacích systémů prostředky IT
3. Moderní technologie v oblasti odbavovacích systémů
4. Rezervační systémy, principy, realizace prostředky IT
5. Příklady rezervačních systémů v praxi
6. Aplikace dopravní telematiky, principy, technologie, řešení
7. Informační procesy v dopravě, poskytování informací cestujícím
8. Vozidlové a stacionární informační systémy
9. Jízdní řády - sběr, zpracování a prezentace dat
10. Elektronické mýtné, požadavky, technologie
11. Technologie elektronického mýta na území ČR a ve státech EU
12. Systémy sledování vozidel, principy, technologie, řešení
13. Software pro podporu práce s digitálním tachografem v podnikovém informačním systému

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi speciálních informačních a komunikačních technologií a možnostmi jejich využití v dopravě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Základní literatura

KŘIVDA, V. : Dopravní telematika, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0767-X
KŘIVDA, V. : Dopravní telematika II.., VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007
firemní materiály, prezentace výrobců, vlastní skripta.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor