Detail oboru

Matematické metody v informačních technologiích

FITZkratka: MMMAk. rok: 2017/2018

Program: Informační technologie

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 30.6.2014Akreditace do: 31.12.2022

Profil

Cílem studijního oboru Matematické metody v informačních technologiích je seznámit studenty s hlubšími matematickými základy informačních technologií a naučit je chápat, prakticky aplikovat i dále rozvíjet pokročilé technologie z těchto základů vycházející. V oborově povinných předmětech si studenti zejména prohloubí své znalosti matematiky a teoretických základů informatiky a seznámí se s jejich pokročilými aplikacemi ve vybraných oblastech informačních technologií. Konkrétně se přitom jedná o oblast překladačů, metod automatizované analýzy, verifikace a testování korektnosti počítačových systémů, oblast vysoce náročných vědeckotechnických výpočtů, oblast modelování, simulace a optimalizace či oblast aplikací teorie her pro podporu racionálního strategického rozhodování v konfliktních situacích (mj. např. v ekonomii, bezpečnosti apod.). Nabídka volitelných předmětů spolu s technickým projektem a diplomovou prací pak umožní studentům individuální výběr užšího zaměření na různé teoretické i aplikační oblasti. Získání hlubších teoretických znalostí a seznámení se s různými způsoby jejich uplatnění umožní absolventům aplikovat v praxi různé vysoce pokročilé moderní technologie, včetně technologií nově vyvíjených a nekonvenčních, umožní jim uplatnit se ve společnostech (či divizích společností) zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace nových informačních technologií s výraznými matematickými základy, případně jim poskytne důkladnou průpravu pro následné doktorské studium.

Klíčové výsledky učení

Student oboru získá hlubší teoretické znalosti z matematiky a teorie informatiky, které dokáže aplikovat na praktické problémy a dále rozvíjet pokročilé technologie z těchto základů vycházející. Prohloubí si znalosti získané v bakalářském studiu v oblasti překladačů, metod automatizované analýzy, verifikace a testování korektnosti počítačových systémů, oblasti vysoce náročných vědeckotechnických výpočtů, oblasti modelování, simulace a optimalizace či oblasti aplikací teorie her pro podporu racionálního strategického rozhodování v konfliktních situacích.

Profesní profil absolventů s příklady


  • Absolvent má hluboké znalosti matematických základů informačních technologií a různých jejich pokročilých aplikací, zejména pak z oblasti překladačů, metod automatické analýzy a verifikace korektnosti počítačových systémů, počítačem podporovaného modelování, simulace a optimalizace, zajištění odolnosti počítačových systémů proti poruchám, teorie her, technologií pro náročné vědeckotechnické výpočty, kryptografie a kódování či nekonvenčních a nově vyvíjených výpočetních platforem.
  • Absolvent je kvalifikačně připraven na výzkum, vývoj a aplikace nejrůznějších pokročilých technologií vyžadujících hlubší pochopení matematických základů informatiky, včetně technologií vysoce nekonvenčních. Získané znalosti teoretických základů informačních technologií umožňují absolventovi vysokou flexibilitu a snazší osvojení nových poznatků a technologií.
  • Absolventi oboru najdou uplatnění především ve vývojových a výzkumných odděleních ale i provozních pracovištích nejrůznějších firem a institucí zabývajících se vývojem a aplikacemi pokročilých technologií z oblasti automatické analýzy, verifikace a testování počítačových systémů, překladačů, technologiemi pro syntézu hardware či software z vysokoúrovňových specifikací, modelováním, simulací či optimalizací systémů (a to např. i na pracovištích zabývajících se simulací, predikcí či optimalizací v energetice, ekonomii, bezpečnosti apod.), technologiemi pro vědeckotechnické výpočty či vývojem kritických systémů se zvláštním důrazem na spolehlivost a bezpečnost. S ohledem na své hluboké znalosti algoritmizace se ale mohou uplatnit v komerční sféře i v jiných odvětvích informačních technologií zaměřených na vývoj a provoz komplexních a výpočetně náročných softwarových systémů (např. při provozu a optimalizaci rozsáhlých databází, informačních systémů, sítí apod.). Významná je také možnost uplatnění absolventů ve školství a vědě.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MATMatematické struktury v informaticecs, en5PovinnýzkP - 39 / COZ - 13ano
TINTeoretická informatikacs5Povinnýzá,zkano
STISeminář teoretické informatikycs2Volitelnýano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SEPSemestrální projektcs, en5Povinnýklano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DIPDiplomová prácecs, en13PovinnýPR - 169ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
FAVFormální analýza a verifikacecs5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
GALGrafové algoritmycs, en5PovinnýzkP - 39 / PR - 13ano
THETeorie hercs4Povinnýzá,zkano
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)en5Povinnýzkano
AEUAngličtina pro Evropucs3Povinně volitelnýzá,zkCOZ - 26ano
FCEAngličtina: příprava na zkoušku FCEcs, en3Povinně volitelnýCOZ - 26ano
BISBezpečnost informačních systémůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
FITDějiny a filozofie technikycs, en3Povinně volitelnýP - 26ano
HKOKomunikační dovednostics3Povinně volitelnýCOZ - 26ano
HKAKonflikty a asertivitacs3Povinně volitelnýCOZ - 26ano
PRMPrávní minimumcs, en3Povinně volitelnýano
HPRPrezentační dovednostics3Povinně volitelnýCOZ - 26ano
HPOPsychologie osobnostics3Povinně volitelnýCOZ - 26ano
RETRétorikacs, en3Povinně volitelnýano
SFCSoft Computingcs5Povinně volitelnýzá,zkano
HVRVedení a řízení lidícs3Povinně volitelnýCOZ - 26ano
AISAnalýza a návrh informačních systémůcs5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
ACHArchitektura procesorůcs5Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 10 / PR - 13ano
BMSBezdrátové a mobilní sítěcs5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
BIOBiometrické systémycs5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 6 / PR - 7ano
EIPEkonomie informačních produktůcs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 12 / PR - 8ano
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normycs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javěcs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26ano
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Windowcs5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
GMUGrafické a multimediální procesorycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 8 / PR - 18ano
HSCHardware/Software Codesigncs, en5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
SENInteligentní senzorycs5Volitelnýzá,zkano
SINInteligentní systémycs5Volitelnýzkano
MOBModelování biologických systémůcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13ano
PGRPočítačová grafikacs, en5VolitelnýzkP - 39 / Cp - 6 / PR - 7ano
POVaPočítačové vidění (v angličtině)en5Volitelnýzkano
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
PCSPokročilé číslicové systémycs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 10 / PR - 16ano
PDBPokročilé databázové systémycs, en5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 6 / PR - 14ano
PKSPokročilé komunikační systémycs5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 6 / PR - 7ano
PDIProstředí distribuovaných aplikacícs, en5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 6 / PR - 20ano
ROBaRobotika (v angličtině)en5Volitelnýzkano
SMTSeminář matematických strukturcs2Volitelnýano
SRIStrategické řízení informačních systémůcs5Volitelnýzkano
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)en5Volitelnýklano
VINVýtvarná informatikacs5Volitelnýklano
ZPXZahraniční odborná praxeen5Volitelnýano
ZZNZískávání znalostí z databázícs5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)en5Volitelnýzkano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
FLPFunkcionální a logické programovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
LOGLogikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
PRLParalelní a distribuované algoritmycs5Povinnýzá,zkano
PESPetriho sítěcs5PovinnýzkP - 39 / Cp - 6 / PR - 7ano
VNVVysoce náročné výpočtycs, en5Povinnýzkano
AGSAgentní a multiagentní systémycs5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 13 / PR - 13ano
BINBiologií inspirované počítačecs5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 8 / PR - 18ano
DJADynamické jazykycs5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 6 / PR - 20ano
FIKFilozofie a kulturacs, en3Povinně volitelnýP - 26ano
KKOKódování a komprese datcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26ano
HKOKomunikační dovednostics, en3Povinně volitelnýCOZ - 26ano
HKAKonflikty a asertivitacs3Povinně volitelnýCOZ - 26ano
KRYKryptografiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 13ano
OPMOptimalizacecs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13ano
PRMPrávní minimumcs, en3Povinně volitelnýano
HPRPrezentační dovednostics3Povinně volitelnýCOZ - 26ano
HPOPsychologie osobnostics3Povinně volitelnýCOZ - 26ano
RETRétorikacs, en3Povinně volitelnýano
SNTSimulační nástroje a technikycs5Povinně volitelnýzá,zkano
SLOaSložitost (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkano
SSPStochastické procesycs (en)4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
HVRVedení a řízení lidícs, en3Povinně volitelnýCOZ - 26ano
EVOAplikované evoluční algoritmycs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 8 / PR - 18ano
ARCArchitektura a programování paralelních systémůcs5Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 12 / PR - 13ano
BIFBioinformatikacs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
FVSFunkční verifikace číslicových systémůcs5VolitelnýzkP - 26 / L - 8 / PR - 18ano
FYOFyzikální optikacs, en5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 13 / PR - 13ano
WAPInternetové aplikacecs5Volitelnýzá,zkano
MPRManagement projektůcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / Cp - 2 / PR - 20ano
MEKManažerská ekonomikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MARMarketingcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MMATMaticový a tenzorový početcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 18 / O - 8ano
MULMultimédiacs, en5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 13 / PR - 13ano
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémůcs5VolitelnýzkP - 26 / L - 16 / PR - 10ano
NSBNávrh, správa a bezpečnostcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 12 / PR - 6ano
PISPokročilé informační systémycs5Volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
POSPokročilé operační systémycs5VolitelnýzkP - 39 / PR - 13ano
PMAProjektový manažercs5VolitelnýklP - 26 / COZ - 26ano
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokolycs, en5VolitelnýzkP - 39 / COZ - 4 / L - 2 / PR - 7ano
ROSaReal-time operační systémy (v angličtině)en5Volitelnýzkano
STMStrategický managementcs5Volitelnýzá,zkano
SPPSystémy odolné proti poruchámcs5Volitelnýzá,zkano
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)en5Volitelnýklano
VYFVýpočetní fotografiecs5Volitelnýklano
VGEVýpočetní geometriecs, en5Volitelnýzkano
MZSVyšší metody zpracování signálůcs6Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ano
ZPXZahraniční odborná praxeen5Volitelnýano
ZPOZpracování obrazucs, en5Volitelnýzkano
ZREZpracování řečových signálůcs, en5Volitelnýzkano