Detail předmětu

Profesní angličtina 1

FP-PA1Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na charakteristické struktury odborné komunikace, slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro odbornou komunikaci.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Centrum jazykového vzdělávání (CJV)

Vstupní znalosti

Zkouška z jazyka anglického na středně pokročilé úrovni (intermediate, B1 dle CEFR).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet:
- 75% aktivní účasti (10b.)
- Úkoly v e-learningu (max. 10b.)
- Zápočtový test (max. 30b, jeden řádný termín).
- Celkem min. 25b. 
Zkouška:
- poslech, práce s textem (min. 25b., max 50b.)

Zakončení předmětu v případě studentů se schváleným individuálním studijním plánem
Zápočet:
- Úkoly v e-learningu (max. 20b.)
- Zápočtový test (max. 30b, jeden řádný termín).
- Celkem min. 25b. 
Zkouška:
- poslech, práce s textem (min. 25b., max 50b.)

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, když objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací)
Zápočet:
- Úkoly v e-learningu (max. 20b.)
- Zápočtový test (max. 30b, jeden řádný termín).
- Celkem min. 25b.
- Může být požadováno průběžné plnění konkrétních úkolů. 
Zkouška:
- poslech, práce s textem (min. 25b., max 50b.)


Prezence ve cvičeních je povinná a pravidelná příprava studentů je systematicky kontrolována. Vyžaduje se aktivní účast ve cvičeních a plnění úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Učební cíle

Cílem předmětu je připravit studenty pro odbornou komunikaci v ekonomických profesích.


Profesní angličtina je kurz na úrovni upper-intermediate (B2 dle CEFR), zaměřený na rozvoj jazykových dovedností v obchodní angličtině. V rámci kurzu si studenti rozšíří slovní zásobu a zvýší si jazykové kompetence v kontextu ekonomických profesí.

Základní literatura

COTTON, David, David FALVEY, Simon KENT, Bill MASCULL, John ROGERS a Lewis LANSFORD. Market Leader: Upper Intermediate: Business English. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2012. ISBN 978-1-4082-3709-0. (EN)

Doporučená literatura

MASCULL, B: Business Vocabuary in Use Advanced, CUP 2010 (EN)
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning