Detail předmětu

Angličtina pro život 1

FEKT-MPC-EFE1Ak. rok: 2021/2022

Kurz angličtiny se zaměřením na pokročilé procvičování a osvojování dovedostí v rámci praktické verbální i písemné komunikace. Semináře zahrnují nejen širokou škálu funkčních prvků jazyka, ale také forem práce, k nimž náleží především aktivní diskuse, prezentace, interpretace audiovizuálních materiálů a tvorba textu spojená s jeho podrobným rozborem. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům umožnila efektivnější užívání anglického jazyka v každodenním pracovním i společenském životě.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v euroamerickém kulturním a profesním prostoru.
Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací.
Schopnost vést běžnou pracovní komunikaci, účastnit se pracovních porad a vytvářet základní formální dokumenty v angličtině.
Schopnost týmové práce v anglickém jazyce. Porozumění nezkrácenému slyšenému projevu.
Schopnost ústně English prezentace před mnoha lidí.
Schopnost klást různé ústní moderátorů souvisejících otázek v angličtině na různých prezentacích.

Prerekvizity

Vyžadují se znalosti anglického jazyka na úrovni bakalářského studia s úspěšné vykonanou zkouškou XPC-AN4 a XPC-AEI.
Studenti jsou povinni absolvovat minimálně 75% na cvičeních / přednáškách.

Poznámka 1: Studenti, kteří mají bakalářský titul z angličtiny v elektrotechnice a informatice (AJEI-H), si musí zaregistrovat MPC-EFE1. Tito studenti však automaticky obdrží své kredity a není od nich požadováno, aby navštěvovali kurzy nebo skládali testy nebo zkoušky, které musí absolvovat ostatní studenti MPC-EFE1 / MKC-EFE1.

Poznámka 2: Z důvodu návratu viru Covid-19 nebudou výše uvedená pravidla účasti ve třídě během akademického roku 2020/2021 použita stejným způsobem. Ať už se jedná o kontaktní výuku na FEKT, nebo o „distanční vzdělávání“ z domova, všichni studenti musí splnit požadavky dané jejich individuálním lektorem v tomto kurzu.

Pokud jde o všechny viry a nošení roušek ve výuce, všichni studenti navštěvující výuku jsou povinni dodržovat pravidla stanovená rektorem VUT a děkanem FEKT.

Literatura

R. MacNeil and W. Cran, Do You Speak American? 2007 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují přednášky, semináře, audiovizuální prezentace, obchodní a technické konverzace a aktivní účast studentů na výuce.*

* Upozorňujeme, že kvůli návratu viru Covid v zimním semestru 2020/2021 dojde ke změnám ve způsobu provádění MPC-EFE1.
Od 23. září 2020 byla pro bezprostřední budoucnost pozastavena kontaktní výuka, kde jsou studenti a jejich lektor přítomni ve třídě.
Nikdo nemůže s jistotou říci, zda je to dočasné. Výuka tohoto kurzu bude proto zhruba rozdělena následujícím způsobem:

90% Dálkové studium pomocí diapozitivů, cvičení, domácích úkolů atd. Nebo výuka ve třídě, pokud bude uzamčení pouze dočasné a všichni se můžeme vrátit na FEKT
10% online přednášek (rozhodne o nich v budoucnu váš lektor třídy)**

** Online přednášky souvisejí s délkou uzamčení, použitým vybavením atd.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet

Klasifikovaný zápočet založený na látce probírané v průběhu výuky, včetně gramatiky (viz "osnova").
Studenti musí získat minimálně 50% z celkového počtu bodů, aby absolvovali MPC-EFE1.Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod
2. Gramatika I
3. Gramatika II
4. Úvod do euroamerické kultury
5. Slovní zásoba Review a větné stavby
6. Technická / Kulturní (Hoover Dam)
7. Englishes of the World
8. Technická / Kulturní (CN Tower a odborné texty)
9. Profesní angličtina
10. Prezentace I: Učení, jak dát dobrou prezentaci.
11. Prezentace II: Cvičení, jak dát dobrou prezentaci.
12. Opakování
13. Semestrální test

Cíl

Prohloubení znalostí a dovedností v anglickém jazyce a příprava na každodenní pracovní praxi na úroveň B2.
Vytvoření resp. doplnění obrazu o kulturních základech euroamerické civilizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning