Detail předmětu

Programovací metody II

FSI-0S2Ak. rok: 2020/2021

Použití základních programovacích technik ve složitějších algoritmech: vyhodnocování řetězců – infix, prefix a postfix, binární strom. Softwarové modelování optických jevů.
Geometricky soběpodobné množiny, algoritmy jejich konstrukce, Hausdorffova dimenze.
Statisticky soběpodobné množiny, modelování přírodních útvarů. Základy softwarového měření Hausdorffovy dimenze.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student se bude schopen orientovat v řešení složitějších matematických a technických
problémů.

Prerekvizity

Základní programovací techniky a jejich implementace v Borland Delphi

Doporučená nebo povinná literatura

Martišek, D.: Algoritmizace a programování, Brno 2004, elektronická učebnice

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje na základě zpracování semestrálního projektu a zprogramování
jednoduchého algoritmu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s praktickými zásadami programování větších programových celků,
přesvědčit o významu matematické teorie při programování vybraných praktických problémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Chybějící účast na výuce lze nahradit písemným testem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MAI , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Datové struktury – fronta, zásovník, binární strom,
2) Infix, prefix,postfix, vyhodnocování aritmetických výrazů
3-4) Zpracovávání matematických funkcí, vyčíslení obecného matematického výrazu.
5) Iterační systémy a metody jejich konstrukce
6) Atraktory, metoda náhodné procházky
7) Metoda řízeného výběru a zpětné orbity
8) Nanášení textur
9) Softwarové modelování odrazu světla
10-11) Softwarové modelování lomu světla
12) Globální zobrazovací metody – metoda sledování paprsku
13,14) Řešení semestrální práce.

Účast na cvičení je povinná.