Detail předmětu

Vybrané statě ze zdravotechniky

FAST-NTB028Ak. rok: 2024/2025

Dimenzování potrubí vnitřních vodovodů podrobnou metodou. Teoretické základy práce čerpadel v hydraulických systémech. Využití čerpadel ve zdravotní technice - přehled systémů používaných v rámci zásobování budov vodou a přečerpání odpadních vod. Návrh čerpacích stanic a souvisejících zařízení.
Základní informace o systémech sprinklerových stabilních hasících zařízení.
Prohloubení znalostí o vsakovacích zařízeních a retenčních nádržích srážkových vod, využívání srážkových vod a ústředních systémů ohřívání vody v budovách. Přehled zařízení pro úpravu pitné vody. Problematika regulace teploty teplé vody. Odběrná plynová zařízení a plynové spotřebiče v budovách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Základy hydrauliky - proudění vody v tlakových potrubích, principy zásobování budov vodou a odvádění odpadních vod, základy zásobování budov teplou a plynem.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Rozšířit základní znalosti zdravotní techniky v oblastech čerpací techniky, sprinklerových hasících zařízení a ohřívání vody. Čerpací stanice pro zásobování budov vodou a přečerpací stanice odpadních vod, provádět související hydraulické výpočty a zpracovávat výkresovou dokumentaci, dále budou schopni efektivně navrhovat ústřední systémy ohřívání vody včetně tepelných výpočtů. Problematika sprinklerových hasících zařízení.
Student prohloubí své poznatky z oboru zdravotně technických instalací.

Základní literatura

Žabička, Z.- Vrána, J.: Zdravotně technické instalace. ERA group, Brno 2009.

(CS)

Valášek, J. a kol.: Zdravotnětechnická zařízení budov. JAGA group, Bratislava 2006.

(CS)

Vališ, I.- Vrána, J.: Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv. GAS, Praha 2013.

(CS)

Žabička, Z. - Vrána, K.: TP 1.20 Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech. ČKAIT Praha 2011.

(CS)
Vavřička, R. a kol.: Příprava teplé vody. Sešit projektanta 3 – pracovní podklady. STP Praha 2017. (CS)

Jánošková, T. - Peráčková, J.: Zdravotná technika. JAGA GROUP Bratislava 2022.

(SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dimenzování potrubí podrobnou metodou, bilance potřeby vody a množství odpadních vod. 2. Úvod do čerpací techniky, hydraulické parametry čerpadel, dovolená sací výška čerpadel. 3. Charakteristiky čerpadla a spojení více čerpadel, charakteristiky potrubí, provozní parametry systémů čerpací techniky. 4. Čerpadla a automatické tlakové čerpací stanice ve zdravotní technice. 5. Určení velikosti přerušovací, tlakové a akumulační nádrže. 6. Automatické čerpací stanice odpadních vod. 7. Hospodaření se srážkovými vodami, vsakovací zařízení, retenční nádrže, využívání srážkových vod. 8. Ústřední ohřívání vody – zásobníkové, průtočné a smíšené, skladba systémů. 9. Ústřední ohřívání vody – návrh systémů. 10. Úprava pitné vody, možnosti regulace teploty teplé vody. 11. Umísťování plynových spotřebičů, plynová zařízení v kotelnách. 12. Odběrná plynová zařízení v budovách. 13. Sprinklerová stabilní hasicí zařízení – účel, aplikace, základní soustavy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Bilance potřeby vody, dimenzování potrubí podrobnou metodou. 2. Čerpadla a čerpací systémy – návrh potrubí a čerpadel. Dovolená sací výška čerpadel. 3. Charakteristiky čerpadel. Charakteristiky potrubí. 4. Návrh čerpací stanice pro zásobování budovy vodou. 5. Zvyšování tlaku vody. 6. Návrh čerpací stanice odpadních vod. 7. Návrh vsakovacího zařízení, návrh zařízení pro využívání srážkových vod. 8. Rozdělení potřeby teplé vody v budově. 9. Návrh ohřívačů vody. 10. Návrh zabezpečovacího zařízení ohřívačů. 11. Umístění plynových spotřebičů. 12. Návrh odběrného plynového zařízení. 13. Závěrečná kontrola výpočtů. Zápočet.