Detail předmětu

Kosmická geodézie 2

FAST-NEA035Ak. rok: 2024/2025

Země ve vesmíru
Rotace Země, její nepravidelnosti, rotační časy
Sférické souřadnicové soustavy
Vlastní pohyb, paralaxa, aberace, refrakce, efemeridy hvězd a těles sluneční soustavy
Astronomické určení azimutu, astronomické určení polohy
Další techniky družicové geodézie (VLBI, SLR, družicová altimetrie, DORIS, družicové tíhové mise, InSAR)

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Znalosti z předmětu Kosmická geodézie 1, znalost sférické trigonometrie, teorie volné nutace.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Znalosti studentů jsou průběžně ověřovány ve cvičeních a to zadáváním samostatně řešených úloh.
Znalosti na konci semestru jsou ověřeny formou zkoušky. Ta má písemnou a ústní část. Podmínkou pro připuštění k ústní části je získání alespoň 50% bodů z písemné části. 


Přednášky jsou nepovinné, účast na cvičeních je povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit informace z předmětu Kosmická geodézie 1, zejméne v oblasti popisu Země jako součásti vesmíru a popisu dalších důležitých technik kosmické geodézie.


Cílem předmětu je rozšíření znalostí v oblasti kosmické geodézie.
Studenti se mimo jiné seznámí:
- se sférickými souřadnicovými soustavami a transformací mezi nimi,
- s rotačními časy,
- s precesně-nutačním pohybem zemské osy,
- s klasickými i moderními přístroji geodetické astronomie,
- s dalšími technikami kosmické geodézie (VLBI, SLR, družicová altimetrie, DORIS, družicové tíhové mise, InSAR).
Kromě toho si prakticky vyzkouší určení astronomického azimutu z měření na Polárku.

Základní literatura

Machotka, R., Fixel, J., HE01 Geodetická astronomie a kosmická geodézie I, Teoretický úvod, el. text, FAST

(CS)

Machotka, R., Fixel, J., HE01 Geodetická astronomie a kosmická geodézie I, Vybrané techniky, el. text, FAST

(CS)

Fixel, J., Machotka, R., HE01_M02 Geodetická astronomie a kosmická geodézie I, Geodetická astronomie, studijní opora, VUT FAST 2007

(CS)

Seeber, G.: Satellite Geodesy, 2nd edition. De Gruyter, Berlin/New York 2003

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-GK magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Vesmír, vzdálenosti ve vesmíru, hvězdná magnituda, nebeská sféra
2) Sférické souřadnicové soustavy a transformace mezi nimi, významné polohy
3) Časomíra – rotační časy, kalendář
4) Precesně nutační pohyb, pohyb pólu, IERS
5) Vlastní pohyb, paralaxa, aberace, refrakce, efemeridy hvězd a těles sluneční soustavy
6) Astronomické určení azimutu
7) Astronomické určení polohy
8) VLBI, Dopplerovské metody
9) Satelitní altimetrie, Laserová lokace
10) Družicové tíhové projekty, InSAR

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor