Detail předmětu

Základy simulací v COMSOL Multiphysics

FEKT-XPC-SCMAk. rok: 2024/2025

Základy simulací v COMSOL Multiphysics je kurz, který je určen pro začátečníky. Je připraven týmem odborníků z firmy HUMUSOFT s.r.o., kteří se profesionálně věnují tomuto simulačnímu nástroji. Proškolují zaměstnance firem, které tento nástroj používají a spolupodílí se na složitých simulacích reálných dějů řešených v praxi. Kurz je připraven podle výukových materiálů švédské společnosti COMSOL, obsahuje také ukázkové úlohy vytvořené týmem z fy HUMUSOFT a v neposlední řadě také již reálné řešení simulací z praxe

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnotí se úspěšné dokončení většiny zadaných simulací podle předložených návodů.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámení studentů se základy simulací v prostředku COMSOL Multiphysics, jeho matematicko-fzyikální podstatou, grafickým prostředím a ukázkami jednoduchých simuací z několika oblastí.

Základní literatura

M. Tabatabaian: COMSOL® for Engineers; March 2014; ISBN: 978-1-938549-53-3 (CS)
M. Kožíšek a kol.: Základy simulací v COMSOL Multiphysics, prezentace k výuce (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Praktické základy metody konečných prvků
Grafické rozhraní a tvorba geometrie v COMSOL Multiphysics
Tvorba sítě a postprocessing v COMSOL Multiphysics
Matematika a Equation Based Modeling v COMSOL Multiphysics
Simulace proudění tekutin (CFD)
Simulace přestupu tepla
Simulace elektromagnetismu
Simulace pružnosti, pevnosti a dynamiky