Detail předmětu

Czech language 1

FEKT-XPA-CJ1Ak. rok: 2024/2025

Předmět Český jazyk pro cizince se vyučuje hlavně přímou metodou s využitím audiovizuálních pomůcek; v nezbytných případech se vysvětlení opírá o angličtinu. Mimořádná pozornost je věnována pochopení ohebnosti českého jazyka, skloňování, časování, stupňování a gramatickým rodům. 

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Není vyžadována žádná znalost českého jazyka. Předmět není určen studujícím se slovenštinou jako prvním jazykem.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Písemný test a pravidelná aktivní účast ve výuce (75 %) jsou požadavky k úspěšnému ukončení předmětu.  

 

Učební cíle

Studující budou schopni používat český jazyk v běžných situacích v obchodě, v restauraci, ve škole, na ulici. 

 

Základní literatura

Lída Holá, Pavla Bořilová: Čeština expres, A1/1, English Appendix, Workbook+CD, 2. oprav. vyd., Praha: Akropolis, 2017. ISBN 978-80-7470-079-8 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPA-ELE bakalářský

  specializace BPA-ECT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace BPA-PSA , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPAD-EEC doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPAD-EIT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DPA-BTB doktorský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
  , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  , 3. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPA-AEE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPA-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPAD-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPA-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPAD-CAN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPA-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPA-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPAD-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPA-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPA-SAP magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPA-TEC magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPAJ-TEC magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

úvod do studia českého jazyka; představování, pozdravy, oslovování, názvy národností; česká abeceda a výslovnost; čísla; sloveso být; gramatický rod; ukazovací zájmena; v restauraci; jídlo; přídavné jméno + podstatné jméno; akuzativ; město; rodina; nominativ přivlastňovacích zájmen; přítomný čas sloves