Detail předmětu

Základy hudební akustiky

FEKT-BPC-ZHAAk. rok: 2024/2025

Studenti se seznámí se vznikem akustického vlnění v hudebních nástrojích, s jeho šířením v prostoru a vnímáním lidským sluchem. Dále budou porovnávány hudební a fyzikální pohledy na veličiny, související s kmity a vlnami, především vzahy mezi frekvencí kmitů a notami, mezi spektrálními vlastnostmi tónů a jejich hudebními kvalitami, časové a prostorové změny parametrů tónů v souvislosti s interpretací a poslechem hudebního díla.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti základních fyzikálních pojmů z oblasti kmitů a vlnění.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT.

Zkouška je písemná.  

Student dostane 5-10 teoretických otázek nebo příkladů.  

V případě  neúspěchu a následně opravy mohou být studentům kladeny i doplňující  dotazy.

V průběhu semestru mohou studenti získat 30 bodů za zadanou práci.  


Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s hudebním významem fyzikálních jevů, především zvukových vln a kmitů, a s hudebním významem fyzikálních veličin, týkajících se akustického vlnění.
Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní pojmy akustiky,
- vysvětlit princip funkce a charakterizovat tón hudebního nástroje,
- vysvětlit možnosti a omezení hudebních nástrojů,
- popsat vliv akustiky prostoru při interpretaci hudby,
- charakterizovat prostory vhodné pro záznam jednotlivých žánrů a popsat záznamový řetězec,
- využít moderní technologie pro analýzu hry na hudební nástroj
- popsat modifikace parametrů, o kterých pojednává hudební akustika, pomocí digitálních efektů.

Základní literatura

Syrový, V. Hudební akustika. Praha: AMU, 2003. ISBN 978-80-7331-127-8 (CS)
Špelda, A.: Hudební akustika. Praha: SPN, 1978. (CS)
Geist, B. Akustika - jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi. Praha: MUZIKUS s.r.o., 2005. ISBN 978-8086253312 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MITAI magisterský navazující

    specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor