Detail předmětu

Základy energetiky pro slaboproudé obory

FEKT-BPC-ZESAk. rok: 2024/2025

V rámci tohoto kurzu se studenti seznámí s jednotlivými typy zdrojů energie používanými pro přeměnu na energii elektrickou, pochopí základní koncepci a problémy provozu elektrizační soustavy se zaměřením na ČR, naučí se základní obvodová schémata klasické elektroinstalace včetně praktického vyzkoušení v laboratoři, pochopí základy sběrnicových (inteligentních) elektroinstalací včetně praktického vyzkoušení v laboratoři, seznámí se problematikou ceny elektrické energie a s možnostmi využití vlastního zdroje a vlastní akumulace včetně praktického výpočtu reálné instalace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia, předně schopnosti práce s goniometrickými funkcemi, operace s komplexními čísly, znalost z oblasti teorie řešení lineárních obvodů.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocené aktivity:
- Laboratorní úlohy (18 b.)
- Samostatné úkoly (12 b.)
- Testy (10 b.)

Pro získání zápočtu je nutné získat 20 b. v průběhu semestru

Záverečná zkouška má ústní část (30 b.)  a písemnou část (30 b.) - požadované minimum je 15 b. pro každou část zkoušky 

 


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti výroby elektrické energie, jejího přenosu, distribuci a ekonomiky. Dále je cílem seznámit studenty se základními zapojeními v běžné domovní a průmyslové elektrotechnické praxi se zaměřením na klasickou a inteligentní elektroinstalaci.
Studenti získají základní znalosti o výrobě elektrické energie, její distribuci a projektování domovních a průmyslových rozvodů.

Základní literatura

Doležal, J., Jaderné a klasické elektrárny, Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2011, ISBN: 978-80-01-04936-5 (CS)
TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; MIŠÁK, S.; ORSÁGOVÁ, J.; PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D.; BOK, J.; NOVOTNÝ, J.; ŠKODA, J. Provoz distribučních soustav. 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 264 s. ISBN: 978-80-01-04935-8. (CS)
Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. ISBN 80-86897-06-0 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.) Zdroje energie, základní energetické názvosloví a pojmy
2.) Výroba elektrické energie - tepelné a jaderné elektrárny
3.) Výroba elektrické energie - OZE
4.) Přenos a distribuce elektrické energie
5.) Elektrizační soustava ČR, propojené elektrizační soustavy, SmartGrids
6.) Elektrická instalace - klasická elektroinstalace, typické spotřebiče a jejich základní vlastnosti
7.) Elektrická instalace - využití vlastního zdroje elektrické energie
8.) Elektrická instalace - inteligentní elektroinstalace a inteligentní budovy
9.) Elektrická instalace - jištění
10.) Elektrická instalace - využití akumulace
11.) Průmyslové rozvody - Přípojnicové systémy, základní spínací prvky, manipulace v rozvodně.
12.) Exkurze

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní bloky:

- výpočty z oblasti výroby elektrické energie

- výpočty z oblasti distribuce elektrické energie

- výpočty z oblasti elektrické instalace

- výpočty z oblasti rozvodných zařízení

Laboratorní cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

L1 Měření 3f výkonů (P,Q, cos fi)
L2 Ovládání světelných obvodů, impulsní a časové relé
L3 Přepínač D/Y
L4 Inteligentní elektroinstalace KNX
L5 Inteligentní elektroinstalace ABB free@home
L6 Hybridní energetický systém s akumulací