Detail předmětu

Curating in a Shifting Terrain

FaVU-4CiSTAk. rok: 2023/2024

Kurz Kurátorství v pohyblivém terénu seznamuje studentstvo se základními rámci, formáty a koncepty kurátorské disciplíny. Osvětlí vznik a proměny kurátorské profese a roli kurátora*ky (s důrazem na 20. a 21. století) v globálním i lokálním kontextu. Kurz se bude zabývat různými platformami, způsoby a formáty kurátorské praxe a kriticky je zasadí do širšího rámce uměleckého provozu a současného myšlení. Budeme se zabývat také uměleckohistorickou, filozofickou a akademickou reflexí kurátorství a kritikou, která provází rozmach kurátorství v posledních desetiletích.

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je vykonána formou odevzdání klasifikované esej o rozsahu 6000 – 9000 znaků (3NS – 5NS) na samostatně zvolené dílčí téma reflektující jedno z rámcových témat probíraných v kurzu.

 

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce je povinná (3 povolené neomluvené absence). Vyšší množství absencí lze po dohodě s vyučujícími kompenzovat předložením alternativního úkolu.

 

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studentstvo se základními rámci, formáty a koncepty kurátorské disciplíny, stejně jako s jejím vývojem (s důrazem na 20. a 21. století). 


Po absolvování kurzu bude mít studentstvo přehled o historii, hlavních osobnostech a koncepcích kurátorství. Studentstvo porozumí vývoji a výzvám kurátorské profese v domácím i globálním kontextu. Bude nahlížet na kurátorství kriticky a nuancovaně jako na praktickou disciplínu, a zároveň se bude orientovat v jeho konceptualizaci a teoretické reflexi.

 

Základní literatura

Terry SMITH, Thinking Contemporary Curating. New York: Indipendent Curators International 2012. (EN)
Beatrice von BISMARCK: The Curatorial Condition. Berlin: Sternberg Press, 2022. (EN)

Doporučená literatura

Kate FOWLE, „Who Cares? Understanding the Role of the Curator Today“, in: Steven RAND – Heather KOURIS (eds.), Cautionary Tales. Critical Curating,[s.l.]: apexart 2010, s. 26–35. 70 (EN)
Amanda CACHIA, „Disabling the Museum. Curator As Infrastructural Activist“, in: Vanessa BARLETT (ed.), Group Therapy: Mental Distress in a Digital Age, Liverpool: Liverpool University Press 2015. (EN)
Kathy DAVIS, „Intersectionality As Critical Methodology“, in: Nina LYKKE (ed.), Writing Academic Texts Differently. Intersectional Feminist Methodologies and the Playful Art of Writing, New York: Routledge 2014. (EN)
Elke KRASNY, Sophie LINGG, Lena FRITSCH, Birgit BOSOLD, Vera HOFMANN (eds.), Radicalizing Care Feminist and Queer Activismin Curating, Berlin: Sternberg Press, 2022. (EN)
Paul O’NEILL – Mick WILSON (eds.), Curating Research, London – Amsterdam: Open Editions 2015. (EN)
Irit ROGOFF – Beatrice VON BISMARCK, “Curating/Curatorial”, in: Beatrice VON BISMARCK – Jörn SCHAFAFF – Thomas WESKI, Cultures of the Curatorial, London: Sternberg Press 2012, s. 21–40. (EN)
Joasia KRYSA, „Exhibitionary Practices at the Intersection of Academic Research and Public Display“, in: Jan KAILA – Anita SEPPÄ – Hendrik P. SLAGER (eds.), The Futures of Artistic Research: at the Intersection of Utopia, Academia and Power, Helsinky: Academy of Fine Arts – Uniarts Helsinki 2017, s. 63–70. (EN)
Paul O’NEILL, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), Cambridge: The MIT Press 2012. 72 (EN)
Claire BISHOP and Dan PERJOVSCHI: Radical Museology: Or, What's 'Contemporary' in Museums of Contemporary Art? London: Koenig, 2014. (EN)
WILL Bradley and Charles ESCHE. Art and Social Change: A Critical Reader. London: Tate Publishing. (EN)
Maria HLAVAJOVA and Simon SHEIKH. Former West: Art and the Contemporary After 1989. Utrecht and Cambridge: basis vor actuele kunst and MIT Press. 2016. (EN)
Brian O´DOHERTY: Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space. Berkeley: University of California Press. 1999. (EN)
Hans Ulrich OBRIST: A Brief History of Curating. JRP Editions. 2008. (EN)
Dieter LESAGE: Art, Research and Politics: Essays in Curatorial Criticism (1999-2014) (EN)
David BALZER: Curationism: How Curating Took Over the Art World and Everything Else. Pluto Press: London. 2014. (EN)
Terry SMITH: Curating the Complex & The Open Strike. Berlin: Sternberg Press, 2021. (EN)
Zdenka BADOVINAC: Unannounced Voices: Curatorial Practice and Changing Institutions, Berlin: Sternberg Press, 2022. (EN)
Bonaventure Soh Bejeng NDIKUNG: Pidginization as Curatorial Method: Messing with Languages and Praxes of Curating. Berlin: Sternberg Press, 2022. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.    O čem mluvíme, když hovoříme o kurátorství? Kurátorství jako disciplína. Dějiny výstavnictví jako formátu, exhibition studies, dějiny kurátorství.

2.    Rámce a instituce současného kurátorství. Muzejní kurátorství, institucionální kurátorství a jejich kritika. Sbírkotvorné instituce a kurátorské výzvy. "Nezávislé kurátorství": kurátorství na volné noze, umělecky vedené prostory. Bienále, jeho specifika a možnosti. Kurátorství jako sociální, interdisciplinární a mezidruhová praxe.

3.    Role kurátora*ky a její proměny v čase. Kurátor*ka mezi statusem quo a trhem. Kurátor*ka jako celebrita. Kurátorský aktivismus a kurátorství jako angažovaná praxe. Umělkci*kyně jako kurátoři*ky. Kurátorské kolektivy a platformizace kurátorství.

4.    Kurátorství a postsocialistická situace. Vývoj kurátorské disciplíny v Československu, osobnosti československého kurátorství. Kurátorství, jeho osobnosti a formáty v České republice po roce 1990.

5.    Kurátorství mezi politikou identity a revoluční praxí: nezápadní a dekolonizační perspektivy v kurátorství. Feministické perspektivy v kurátorské praxi. Kvíření kurátorské praxe. Kurátorství z perspektivy "postižení". Více než lidské perspektivy a kurátorství. Kurátorství v digitálním prostoru.

6.    Konceptualizace, teoretická reflexe a kritika kurátorské praxe. Epistemologické rámce kurátorství. Kurátorský výzkum. "The curatorial", "curationism“.