Detail předmětu

Fyzika 2 v příkladech

FEKT-BPC-FY2PAk. rok: 2023/2024

Předmět je vhodný pro studenty, kteří mají slabší znalosti ze střední školy a mají problémy s řešením fyzikálních úloh. Je doplňkem k základnímu kurzu Fyzika 2 především s ohledem na procvičení přednášené látky v příkladech.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Středoškolská matematika a fyzika, VŠ kurz Matematika I, Fyzika I.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet bude udělen po úspěšném absolvování online testů – vyřešení příkladů z probírané látky.

 

Učební cíle

Zvýšení schopnosti analyzovat a řešit jednoduché i složitější fyzikální problémy z oblasti Kmitů, Vlnění, Optiky, Termodynamiky a Moderní fyziky.

 

Absolvent předmětu je schopen řešit jednoduché i složitější úlohy z klasické a kvantové fyziky.

 

Základní literatura

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. 5 brožovaných svazků, VUTIUM Brno, Prometheus Praha, 2000, 2003, 2006, 2013. Překlad 5. originálního vydání. (CS)
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. 2 vázané svazky. VUTIUM Brno, 2013, 2019. Překlad 8. originálního vydání. (CS)
Sládková J. a kol.: Sbírka úloh z fyziky. Vysoké učení technické v Brně, Brno 1996 (CS)
Fyzika 2. Stránka předmětu na eLearningu VUT v Brně (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Teplo a práce v termodynamických procesech. První princip termodynamiky.
Druhý princip termodynamiky, tepelné motory a čerpadla.
Lineární harmonický oscilátor.
Postupné harmonické vlny. Stojaté vlny.
Odraz a lom světla. Interference světla.
Difrakce a polarizace světla.
Záření černého tělesa, fotoelektrický jev, emise a absorpce.
Tunelování bariérou.Částice v potenciálové jámě.  

eLearning