Detail předmětu

Komunikace v manažerské praxi

FEKT-BPC-KMPAk. rok: 2023/2024

Kurz se zaměřuje na praktický výcvik manažerských dovedností posluchačů v oblastech psychologie komunikace, sociální percepce a vedení pracovních týmů. Výuka je realizována pomocí seminárních cvičení s psychologickým obsahem. Součástí výuky jsou teoretické vstupy z oblasti psychologie komunikace a manažerské psychologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

90% účast na kurzu. Realizace projektu, zpracování seminární práce, výstup před skupinou.
90% účast na přednáškách a cvičeních. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Formou seminárních úkolů s přípravou bude absolvent kurzu nucen před studijní skupinou prokázat jistou úroveň manažerských dovedností nutných pro budoucí manažerskou práci. Zohledňuje to jak znalost teoretických východisek psychologie komunikace a manažerské psychologie, tak praktickou analýzu a řešení konkrétního problému manažerské praxe.
Studenti definují základní pojmy z psychologie komunikace, sociální psychologie. Reprodukují teorie z oblasti psychologie organizace a řízení.Aplikují teoretické znalosti verbální a neverbální komunikace na praktické řešení modelových komunikačních situací. Naplánují, zorganizují a připraví plán skupinového projektu. Zhodnotí efektivu vlastní účasti v projektu a obhájí svou pozici v projektu.

Základní literatura

Jarošová, E., Komárková, R., Pauknerová, D., Pavlica, K.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha, Management Press, 2001.
Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press, 2007.
Armstrong, M.: Personální management. Praha, Grada Publishing,1999
Khelerová V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada 1995.
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000

Doporučená literatura

Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing 1993.
Morris, D.: Body Talk., Praha, Ivo Železný 1999.
Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
Pease, L.: Řeč těla. Praha , Portál 2005.
Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
Capponi, V., Novák, T.:Sám sobě mluvčím - Jak prezentovat sám sebe. Praha, Grada Publishing 1994.
Kanitz, A.: Umění úspěšné komunikace. Praha, Grada Publishing, 2005.
Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing, 2004.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný