Detail předmětu

Dějiny a teorie designu 2

FaVU-1DTD2Ak. rok: 2023/2024

Přednáškový cyklus představí základní témata, osobnosti a koncepty dějin a teorie designu z globální i lokální perspektivy (české země a střední Evropa) přibližně mezi lety 1918–1950. Cyklus bude mít kombinovanou formu: přednášky doplní semináře zaměřené na aktuální témata vztahující se k přednáškám a čtení, analýza a interpretace klíčových textů. Kromě témat přednášek budou v seminárních hodinách diskutována průřezová, ústřední témata teorie designu jako vztah formy a funkce, vztah k prostředí, environmentální odpovědnost, vystavování designu, vzdělávání k designu, (re)organizace života, vkus/kýč, výrobní vztahy atd.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Znalosti získané z předmětu Dějiny a teorie designu 1.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zkoušky jsou stanoveny následující podmínky:

- aktivní účast ve výuce (50% účast)

- 50% úspěšnost ve zkouškovém testu.

 

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce je povinná (2 povolené neomluvené absence). Vyšší množství absencí lze po dohodě s vyučujícími kompenzovat předložením alternativního úkolu.

 

Učební cíle

Cílem předmětu je představit významné osobnosti, díla, umělecké skupiny, programy, instituce a klíčové texty designu Evropy a Severní Ameriky z let 1918–1950 a představit současné myšlení o designu a charakterizovat klíčové dobové i současné texty. Student a studentka budou schopni charakterizovat základní vývojové tendence, klíčové historické události, díla kanonických tvůrců, tvůrkyň, skupin a institucí.

 

Absolvováním kurzu studující posílí schopnost analytického myšlení, budou schopni vést interdisciplinární dialog a formulovat kritický pohled na kánon dějin a teorie designu a jeho v praxi v současnosti.

 

Základní literatura

Kolesár, Zdeno, Kapitoly z dějin designu, Bratislava 2000
Knobloch, Iva – Vondráček, Radim (eds.), Design v českých zemích 1900-2000: Instituce moderního designu, Praha 2016
Sparke, Penny, Století designu, Praha 2002
Daniela Karasová, Dějiny nábytkového umění 19. a 20. století (4.díl), Praha 2000
Daniela Karasová, Geneze designu nábytku, Praha 2012
Philip Wilkinson, Design: Vrcholy světového designu 19. a 20. století, Praha 2014
Noël Rileyová, Dějiny užitého umění, Praha 2004
Lada Hubatová-Vacková, Tiché revoluce uvnitř ornamentu, Praha 2012
Milena Bartlová – Jindřich Vybíral (eds.), Budování státu / Building a State: Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design, Praha 2015
Pavla Rossini, Jiří Pelcl (eds.), Století dánské a české nábytkové tvorby: konvergence, divergence, Praha 2018

Doporučená literatura

Kolesár, Zdeno, Kapitoly z dejín grafického dizajnu, Bratislava 2006
Jiří Uhlíř, Michael Thonet – rodina a firma, Praha 2021
Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Jitka Ressová, Zlínská umprumka (1959–2011), Praha 2013

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_B bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Národní gesamtkunstwerky v Evropě: interiérový a grafický design
 • Profesní sdružování: Werkbund, Svaz československého díla
 • Design, reprezentace, trh: design na světových výstavách
 • Politika, design, vzdělávání: Tři fáze Bauhausu
  Recepce Bauhausu: Umprumka ve Zlíně, ŠUŘ v Bratislavě
 • Forma a funkce: Hannes Meyer, Philip Johnson
 • Neue Sehen: propagace, písmo, fotografie, propaganda 

Seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor