Detail předmětu

Základy grafických technik 4 – Litografie

FaVU-1ZGT4Ak. rok: 2023/2024

Kurz je koncipován jako cyklus přednášek a navazujících praktických cvičení, zaměřených na litografii – techniku tisku z plochy. V tomto kurzu se studující seznámí blíže s pérovou (tušovou) a křídovou litografií. Důraz je kladen na individuální výběr praktických činností. V rámci jednotlivých hodin se studující seznámí s prací s litografickým lisem a potřebnými pracovními postupy. Součástí kurzu bude možnost práce v grafické dílně v otevřených hodinách. Část výkladu bude věnována současným trendům a autorům, kteří s litografii pracují.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Základní předpoklady k výtvarné činnosti.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky:

- účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence) nebo předložení úkolu vypracovaného na základě zadání po dohodě s vyučující*m

- odevzdání splněných zadaných úkolů.

 

Výuka probíhá v prostorách grafické dílny FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s vyučující*m ve formě individuálních konzultací.

 

Učební cíle

Cílem kurzu je nabídnout studujícím základní orientaci v možnostech tisku z plochy na základě praktických cvičení. Předmět bude posilovat schopnost studujících uvažovat o litografii v kontextu současného umění. Důraz bude kladen na správnost technologických postupů navazujících na tradiční grafické techniky.

 

Po absolvování kurzu se studující budou orientovat v postupech a možnostech litografie. Budou si vědomi/y místa litografie v kontextu současné umělecké teorie i praxe.

 

Základní literatura

KREJČA, Aleš. Grafické techniky. Vyd. 2. V Praze: Aventinum, 1994. 206 s. ISBN 8071516388.
Slovník světové kresby a grafiky. Translated by Petr Adler - Miloslava Neumannová - Anita Pelánová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1997. 510 s. ISBN 8020705503.
ODEHNAL, Antonín. Grafické techniky. Vyd. 1. V Brně: Střední škola uměleckých řemesel v Brně, 1996. 90 s. ISBN 80-902275-0-3.
RAMBOUSEK, Jan. Slovník a receptář malíře-grafika. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954.
MARCO, Jindřich. O grafice : kniha pro sběratele a milovníky umění. Praha: Mladá fronta, 1981.

Doporučená literatura

Česká grafika 20. století : [ve Sdružení českých umělců grafiků Hollar]. Edited by Jiří Bouda - Jaroslav Kaiser - Miroslav Kudrna. Praha: Sdružení českých umělců grafiků Hollar, 1997. 325 s. : i. ISBN 80-902405-0-X.
JUNA, Zdeněk. Lept a příbuzné techniky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954.
BALEKA, Jan. Výtvarné umění : výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). 1. vyd. Praha: Academia, 1997. 429 s. ISBN 8020006095.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM_B bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
    obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  1. Představení konkrétní techniky: litografie
  2. Představení konkrétní techniky: litografie
  3. Tvorba a konzultace návrhu
  4. Tvorba a konzultace návrhu
  5. Tvorba a konzultace návrhu
  6. Realizace vypracovaného návrhu
  7. Realizace vypracovaného návrhu
  8. Realizace vypracovaného návrhu
  9. Realizace vypracovaného návrhu
  10. Tisk matrice
  11. Tisk matrice
  12. Tisk matrice

Zápočtový týden – závěrečná hodina: Studující předloží praktický úkol dle zadání formulovaného v první třetině kurzu. Nad každým projektem proběhne diskuze s vyučující*m.

 

Praktické cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor