Detail předmětu

Kreativní psaní 2

FaVU-1TVuP2Ak. rok: 2023/2024

Zatímco kurz zimního semestru Kreativní psaní 1 seznamuje studenty s literárním vyprávěním jako takovým a jeho základními strategiemi, letní kurz Kreativní psaní 2 se zaměřuje na konkrétní styly a formy literárních textů, a rozvíjí tak specifický autorský rukopis každého ze studentů. Letní kurz je také na rozdíl od zimního více individualizovaný, a forma úkolu je jednotlivým studentům zadávána s ohledem na jejich další uměleckou praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Absolvování kurzu Kreativní psaní 1.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Úspěšné ukončení kurzu na základě docházky, práce na semináři a plnění domácích úkolů.

Učební cíle

Kurz si klade za cíl pomoci jednotlivým studentům rozvinout jejich vlastní strategie vyprávění i styl u tvorby literárního textu. Absolventi si také osvojí základní východiska redaktorského a kritického přístupu k literárnímu textu. Absolventi kurzu prohloubí svůj cit pro dramatickou strukturu vyprávění, získají návyk pravidelného psaní, obohatí svoje portfolio o řadu textů, rozvinou si kritické myšlení v oblasti literárního vyprávění a seznámí se analytickými nástroji pro tvorbu, čtení a redakci textu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Barthes Roland. Roland Barthes o Rolandu Barthesovi. Praha: Fra, 2015 (CS) (CS)
Didion, Joan. Let me tell you what I mean. New York: Kopf, 2021. (EN) (EN)
Glücková, Louise. Zimní recepty, kolekitv autorů. Praha: Argo. 2022 (CS) (CS)
Houllebecq, Michael. Eseje. Praha: Vyšehrad. 2020. (CS) (CS)
Levé, Eduard. Autoportrét. Praha: Rubato. 2015. (CS) (CS)
Louis, Édouard. Kdo zabil mého otce. Praha: Paseka. 2021. (CS) (CS)
Sontag, Susan. Against interpretation and other essays. New York: Picador, 2001. (EN) (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_B bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program VUM_B bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analýza vyprávění
2. Téma a zdroj inspirace
3. Budování napětí
4. Pointa a překvapení
5. Návod
6. Manifest
7. Deník jako výstup
8. Mnohost perspektiv v příběhu 
9. Zvuk, hmat, čich a literatura
10. Hledání čtenáře
11. Literatura a digitalita
12. Autofikce a etika psaní
13. Lež a vyprávění

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor