Detail předmětu

Základy fotografie 2

FaVU-1ZAFOT2Ak. rok: 2023/2024

V předmětu studující rozvinou své teoretické a praktické znalosti studiové fotografie a jejího přesahu v oblasti multidisciplinární umělecké tvorby. Předmět je zaměřen na rozvíjení praktické zkušenosti v dokumentární a umělecké fotografii, stejně jako v oblasti vlastní digitální fotografické tvorby. V návaznosti na praktická cvičení budou představeny relevantní tendence ve fotografii ve světovém kontextu. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen na základě ověření docházky a odevzdaných úkolů. 

Výuka probíhá ve videostudiu KAT FaVU v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce je povinná (2 povolené neomluvené absence). Vyšší množství absencí lze po dohodě a vyučujícím kompenzovat předložením alternativního úkolu.

 

Učební cíle

Kurz seznamuje studující se základy praktické fotografie. Je pokročilým úvodem do základů kompozice, svícení ve studiu i v exteriérech, práce a časem. Studující získají tvůrčí zkušenosti a odborné a technické znalosti. Osvojí si základní postupy profesionální fotografie.  

Po absolvování kurzu budou studující:

- schopny*i uplatňovat získané poznatky a zkušenosti v rámci své ateliérové práce a samostatné umělecké tvorby,

- schopny*i vytvořit studiové fotografie, umělecké fotografie a hybridní vizuální formy. 

 

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Mary Warner Marien, Photography: A Cultural History, Laurence King Publishing, 2021 (EN)
Michael Freaman, Fotografie v praxi, Zoner Press, 2013. (CS)
Tom Anglenberger, Základy digitální fotografie, Computer Press 2013. (CS)
Bruce Barnbaun, The Art of Photography: A Personal Approach to Artistic Expression, Rocky Nook, 2017. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_B bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_B bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Tvůrčí seminář

27 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Práce v interiérech: svícení, svícení portrétu, svícení produktů, hra se světlem.
 2. Pokročilá práce ve studiu, kreativní možnosti expozice.
 3. Tvorba s performerem, hercem a modelem.
 4. Variace hloubky ostrosti.
 5. Fotografický design se světlem a barvou atd.
 6. Vytvoření specifických atmosfér. 
 7. Práce s abstraktní fotografií.
 8. Praktická studiová cvičení.
 9. Práce s odraznými deskami, nepřímé svícení.