Detail předmětu

Technologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VS

FSI-GTC-KAk. rok: 2023/2024

V tomto předmětu se kompletují teoretické poznatky oboru Výrobní stroje, systémy a roboty s praxí. Posluchači se postupně seznamují s technologičností konstrukce odlitků, svařenců, výkovků, výlisků i obráběných dílu, v návaznosti na jejich opracovávání na moderních NC strojích. Dále se naučí posuzovat opotřebení a poruchy výrobních strojů a operativně a ekonomicky navrhnout jejich opravu či náhradu a to vše v rámci požadavků celoevropských norem ISO 9000. Poznatky studenti aplikují na jednotlivých obráběcích strojích ze souboru strojů na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky a to na jejich mechanických, elektrických částí i jejich řídících systémech a do povinné semestrální práce. Nedílnou částí výuky je exkurze do výrobního podniku, zabývajícího se retorfittingem, pokud to podmíny dovolují.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Kompletní a podrobné znalosti stavby výrobních (obráběcích a tvářecích) strojů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ústní zkouška v rozsahu komplexu témat přednášek s doložením semestrální práce k vybranému obráběcímu stroji ze souboru strojů v laboratoři Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky.
Klasifikace přihlíží k obsahu a formě zpracování semestrální práce.


Kontrola znalostí zkouškou v rozsahu komplexu témat přednášek s doložením semestrální práce k vybranému obráběcímu stroji ze souboru strojů v laboratoři Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky. Změna v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19 vyhrazena.

Učební cíle

Znalosti posluchačů budou doplněny novým pohledem na provoz, logistiku a ekonomiku strojírenského podniku a naučí se orientovat se ve výrobě, opravách a modernizaci strojů a zařízení. Prakticky si ověří činnost při opravách a retrofittingu konkrétních výrobních strojů.


Předmět rozvíjí invenci a praktickou erudici posluchačů v technologičnosti konstrukce, oprav a modernizace výrobních strojů a zařízení a k uplatnění teoretických znalostí v konkurenčním prostředí trhu.

Základní literatura

Breník, P., Píč, J. a kol.: Obráběcí stroje. Konstrukce a výpočty, SNTL Praha,1982
Ženíšek, J. a kol.: Teorie a konstrukce výrobních strojů II., SNTL/Alfa Praha, 1988
Houša, J. a kol.: Konstrukce číslicově řízených obráběcích strojů, SNTL Praha, 1985

Doporučená literatura

Warnecke, H-J.: Revolution der Unternehmenskultur, Springer-Verlag, 19932, ISBN 3-540-57196-5
Kolektiv: Metalorežuščije stanki, Mašinostrojenie, 1980
Normy ISO 9000

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program N-VSR-K magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.) Úvod do retrofittingu a opravárenství
2.) Výrobní stroje v laboratoři ústavu
3.) Exkurse do výrobního podniku zabývajícího se retrofittingem
4.) Technologičnost konstrukce odlitků, aplikace v laboratoři
5.) Technologičnost konstrukce svařenců, aplikace v laboratoři
6.) Technologičnost konstrukce dílů pro výrobu na NC strojích, aplikace v laboratoři
7.) Materiály ve stavbě a technologie oprav dílů, aplikace v laboratoři
8. ) Modernizace strojů při retrofittingu, aplikace v laboratoři
9.) Analýza příčin poruch strojních součástí
10.)Technicko-ekonomické aspekty retrofittingu
11) Zásadní principy systémů řízení jakosti
12.) Ergonomické aspekty výrobních strojů
13.) Prvky vize "Industry 4.0" při modernizaci a inovaci výrobních strojů

Konzultace

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.) Úvod do retrofittingu a opravárenství
2.) Výrobní stroje v laboratoři ústavu
3.) Exkurse do výrobního podniku zabývajícího se retrofittingem
4.) Technologičnost konstrukce odlitků, aplikace v laboratoři
5.) Technologičnost konstrukce svařenců, aplikace v laboratoři
6.) Technologičnost konstrukce dílů pro výrobu na NC strojích, aplikace v laboratoři
7.) Materiály ve stavbě a technologie oprav dílů, aplikace v laboratoři
8. ) Modernizace strojů při retrofittingu, aplikace v laboratoři
9.) Analýza příčin poruch strojních součástí
10.)Technicko-ekonomické aspekty retrofittingu
11) Zásadní principy systémů řízení jakosti
12.) Ergonomické aspekty výrobních strojů
13.) Prvky vize "Industry 4.0" při modernizaci a inovaci výrobních strojů

eLearning