Detail předmětu

Fertigungsprozessgestaltung (Arbeitsvorbereitung)

FSI-8D9BAk. rok: 2023/2024

Garant:

Odpovědným útvarem za kvalitu výuku předmětu 2.2.6 Fertigungsprozessgestaltung (Arbeitsvorbereitung) je Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik, kterou vede Univ.-Prof. Dr. Martin Dix.

Osobou odpovědnou za provádění dohody o spolupráci mezi TUC a VUT na česko-německém studijním programu s dvojitým diplomem v Navazujícím magisterském studijním oboru ze dne 08.02.2021 je Univ.-Prof. Dr.-Ing. Maik Berger, Studiendekan Prüfungsausschussvorsitzender masterstudiengang Maschinenbau Technische Universität Chemnitz.

Inhalte:

Es wird die Methodik der technischen Fertigungsvorbereitung gelehrt. Kern ist das methodisch richtige Vorausdenken der Fertigung und Montage ei-nes Produktes. Die Studenten erhalten einen Überblick über die Begriffswelt, die Hilfsmittel, die notwendigen Fertigungsunterlagen, die informationellen und technischen Zusammenhänge der technologischen Planung. Dabei wird auf grundlegende Methoden und Möglichkeiten der Rechnerunterstützung einge-gangen. In den Übungen wird der Vorlesungsstoff praxisbezogen in Form einer Fallstudie vertieft, deren Ergebnis die wichtigsten Fertigungsunterlagen für ein konkretes Werkstück sind.

Jazyk výuky

němčina

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Vstupní znalosti

keine

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Garant:
Odpovědným útvarem za kvalitu výuku předmětu 2.2.6 Fertigungsprozessgestaltung (Arbeitsvorbereitung) je Professur Werkzeugmaschinenkonstruktion und Umformtechnik, kterou vede Univ.-Prof. Dr. Martin Dix.
Osobou odpovědnou za provádění dohody o spolupráci mezi TUC a VUT na česko-německém studijním programu s dvojitým diplomem v Navazujícím magisterském studijním oboru ze dne 08.02.2021 je Univ.-Prof. Dr.-Ing. Maik Berger, Studiendekan Prüfungsausschussvorsitzender masterstudiengang Maschinenbau Technische Universität Chemnitz.

Předpoklady pro udělení kreditů:
Úspěšné složení zkoušky z modulu je podmínkou pro udělení kreditních bodů.

Zkouška:
Zkouška z modulu má následující půběh:
120-minutová písemná zkouška z návrhu výrobního procesu (příprava práce) (číslo zkoušky: 31602).

Kredity a známky:
Za modul se získávají 4 kredity.
Hodnocení výkonu u zkoušky a tvorba známky z modulu jsou upraveny v § 10 zkušebního řádu TU Chemnitz.


Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten:

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.

Studienordnung und Prüfungsordnung 2020

Učební cíle

Qualifikationsziele:

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studen-ten in der Lage:

 • Fertigungs- und Montageprozesse hinsichtlich Prozesselementen, Mengenstrukturen und Organisationsformen zu klassifizieren,
 • Einzelteile im Montageverbund bezüglich fertigungs- und funktionsgerechter Gestaltung zu bewerten,
 • situationsbezogen die verschiedenen Prinzipien und damit einhergehenden Abläufe der Arbeitsplanung anzuwenden und entsprechende Fertigungsunterlagen zu erstellen,
 • technologische Fertigungsvarianten einem Wirtschaftlichkeitsvergleich zu unterziehen und entsprechende Kalkulationsmethoden anzuwenden,
 • Fertigungsaufgaben und Fertigungsprozesse zu klassifizieren und systematisieren,
 • Montageprozesse technologisch auszulegen und Taktzeiten zu berechnen.

Základní literatura

Eversheim, Walter: Organisation in der Produktionstechnik 3: Arbeitsvorbereitung (VDI-Buch). Springer 2002. ISBN-10: 3540420169

(DE)

Moos, Josef: Prüfungsbuch Produktionsmanagement Arbeitsvorbereitung. Holland + Josenhans, 1999, Taschenbuch. ISBN: 3778231618

(DE)

Engroff, Bernd: Von der Arbeitsvorbereitung zum Produktivitätsmanagement. AWF 2005. ISBN 3-9810038-1-0

(DE)

Doporučená literatura

K probírané látce je dostupná celá řada literatury doporučené vyučujícím v elektronické podobě v knihovně TU Chemnitz. Ústřední knihovna TU Chemnitz i všechny její součásti umožňuje studentům přístup k elektronickým informačním zdrojům (přes 10 000 knih a časopisů zpřístupněných v plno-textové podobě a okolo 17 000 rejstříků). Knižní fond čítá v současné době více jak 1 000 000 knih a časopisů a více jak 13 000 000 patentových dokumentů z oblasti strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, informační techniky, automatizace, fyziky, chemie, matematiky, materiálových věd, ale i z oblastí právní problematiky a ekonomie. (DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-VSY-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program M2V-P magisterský navazující

  obor M-VSY , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Metodika technické přípravy výroby.
 • Metodicky správné uvažování před výrobou a montáží výrobku.
 • Terminologie, nástroje, potřebná výrobní dokumentace.
 • Informační a technické souvislosti technologického plánování.
 • Základní metody a možnosti počítačové podpory.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Ve cvičeních je látka z přednášky prohloubena praktickým způsobem formou případové studie, jejímž výsledkem je nejdůležitější výrobní dokumentace pro konkrétní obrobek.
 • Modul zahrnuje celkovou pracovní zátěž pro studenty v rozsahu 120 pracovních hodin.