Detail předmětu

Numerische Methoden für Ingenieure

FSI-8D89Ak. rok: 2023/2024

Garant:

Odpovědným útvarem za kvalitu výuku předmětu 1.5 Numerische Methoden für Ingenieure je Studiendekan für alle Studiengänge der Fakultät für Mathematik Prof. Dr. Roland Herzog

Osobou odpovědnou za provádění dohody o spolupráci mezi TUC a VUT na česko-německém studijním programu s dvojitým diplomem v Navazujícím magisterském studijním oboru ze dne 08.02.2021 je Univ.-Prof. Dr.-Ing. Maik Berger, Studiendekan Prüfungsausschussvorsitzender masterstudiengang Maschinenbau Technische Universität Chemnitz.

Jazyk výuky

němčina

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Vstupní znalosti

keine

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Garant:
Opovědným útvarem za kvalitu výuku předmětu 1.5 Numerische Methoden für Ingenieure je Studiendekan für alle Studiengänge der Fakultät für Mathematik Prof. Dr. Roland Herzog.
Osobou odpovědnou za provádění dohody o spolupráci mezi TUC a VUT na česko-německém studijním programu s dvojitým diplomem v Navazujícím magisterském studijním oboru ze dne 08.02.2021 je Univ.-Prof. Dr.-Ing. Maik Berger, Studiendekan Prüfungsausschussvorsitzender masterstudiengang Maschinenbau Technische Universität Chemnitz.

Předpoklady pro udělení kreditů:
Podmínkou pro udělení kreditů je splnění podmínky pro přijetí ke zkoušce a úspěšné absolvování zkoušky v rámci modulu.
Podmínkou přijetí je vykonání následující předběžné zkoušky (možnost opakování není omezena):
Vypracování 4-6 sad úloh pro praktický kurz Numerické metody pro inženýry, které je třeba absolvovat samostatně. Vyhověl znamená, že bylo dosaženo alespoň 50 % hodnotících bodů.

Zkouška:
Zkouška z modulu má následující půběh:
Písemná zkouška v délce 120 minut na téma Numerické metody pro inženýry (číslo zkoušky: 20004).

Kredity a známky:
V modulu se získá 6 kreditů.
Hodnocení výkonu u zkoušky a tvorba známky z modulu jsou upraveny v § 10 zkušebního řádu TU Chemnitz.


Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten:

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten.

Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt wie-derholbar):

  • Bearbeitung von 4-6 Aufgabenkomplexen zum Praktikum Numerische Methoden für Ingenieure, die einzeln bestanden sein müssen. Bestanden bedeutet, dass mindestens 50% der Bewertungspunkte erreicht wurden.

Studienordnung und Prüfungsordnung 2020

 

Učební cíle

Qualifikationsziele:

Die Studenten sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, für ingenieurwissenschaftliche Problemstellungen geeignete numerische Methoden auszuwählen, ihre Stabilität und numerische Komplexität einzuschätzen und diese mit Hilfe geeigneter Software auf konkrete Probleme anzuwenden.

Qualifikationsziel des Praktikums ist der Erwerb von Methodenkompetenz bei der eigenständigen Anwendung der numerischen Methoden. Das Praktikum ersetzt einen Teil der ansonsten für das Selbststudium aufzuwendenden Arbeitsstunden.


Základní literatura

Resam Makvandi: Numerische technische Optimierung. Springer-Verlag GmbH, 2022. ISBN: 3031150147

(DE)

Meister, Andreas: Numerik – Eine lebendige und gut verständige Einführung mit vielen Beispielen. Springer Berlin Heidelberg, 2019. ISBN: 3662583577

(DE)

Doporučená literatura

K probírané látce je dostupná celá řada literatury doporučené vyučujícím v elektronické podobě v knihovně TU Chemnitz. Ústřední knihovna TU Chemnitz i všechny její součásti umožňuje studentům přístup k elektronickým informačním zdrojům (přes 10 000 knih a časopisů zpřístupněných v plno-textové podobě a okolo 17 000 rejstříků). Knižní fond čítá v současné době více jak 1 000 000 knih a časopisů a více jak 13 000 000 patentových dokumentů z oblasti strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, informatiky, informační techniky, automatizace, fyziky, chemie, matematiky, materiálových věd, ale i z oblastí právní problematiky a ekonomie. (DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-VSY-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  • Základní pojmy (analýza chyb, podmínky)
  • Algebraické rovnice (lineární soustavy rovnic, lineární kompenzace, nelineární rovnice, vlastní čísla)
  • Interpolace a aproximace funkcí (ortogonální polynomy, kvadratura, splajny, Fourierovy řady, wavelety)
  • Základy obyčejných diferenciálních rovnic

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  • Modul zahrnuje celkovou pracovní zátěž pro studenty v rozsahu 180 pracovních hodin.